KONSERNI
1.1.-31.12.2020
KONSERNI
1.1.-31.12.2019
EMO 
1.1.-31.12.2020
EMO 
1.1.-31.12.2019
LIIKEVAIHTO 64 461 196,98 64 128 174,37  64 341 114,53 63 706 802,00

Korkeakoulujen valtionrahoitus

57 973 916,57 55 577 252,24 57 973 916,57 55 577 252,24
Tuet ja avustukset 3 685 169,49 4 163 211,35 3 685 169,49 4 163 211,35
Liiketoiminnan tuotot  1 674 992,38  2 834 817,59  1 674 992,38  3 034 817,59
Maksut ja korvaukset  809 289,49  740 245,07  809 289,49  740 245,07
Muut tuotot  317 829,05  812 648,12  197 746,60  191 275,75
         
Toiminnan muut tuotot 1 452 526,91 1 711 710,63  1 452 526,91 2 179 147,28
         
Materiaalit ja palvelut -1 166 915,07 -1 081 003,31  -1 166 915,07 -1 076 488,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat        
  Ostot tilikauden aikana -527 288,68 -396 405,67  -527 288,68 -391 891,17
Ulkopuoliset palvelut  -639 626,39 -684 597,64  -639 626,39 -684 597,64
         
Henkilöstökulut  -42 598 736,26 -41 769 205,62  -42 582 155,87 -41 613 084,55
Palkat ja palkkiot  -36 520 016,72 -35 116 796,44  -36 505 840,22 -34 995 563,24
Henkilösivukulut        
  Eläkekulut  -4 946 981,30 -5 523 191,58  -4 945 056,67 -5 489 257,35
  Muut henkilösivukulut  -1 131 738,24 -1 129 217,60  -1 131 258,98 -1 128 263,96
         
Suunnitelman mukaiset poistot  -1 050 050,71 -2 170 769,15  -840 871,92 -1 906 432,43
Toiminnan muut kulut yhteensä  

-17 722 781,52

-18 555 487,40  -17 835 249,48 -18 915 087,59
         
LIIKEVOITTO / TAPPIO  3 375 240,33 2 263 419,52  3 368 449,10 2 374 855,90
         
Varainhankinnan tuotot        
Lahjoitusten tuotot 330 974,40 104 396,20 330 974,40 104 396,20
         
Sijoitustoiminnan tuotot ja -kulut        
Osuus osakkuusyritysten tappiosta  -100 767,50 -109 413,24  0,00 0,00
Sijoitustoiminnan tuotot ja -kulut  684 036,41 2 527 282,01  275 036,41 2 527 282,01
Muut korkotuotot ja -kulut  -240 948,50 -262 967,56  -1 066,24 -1 713,92
Sijoitustoiminta yhteensä  342 320,41 2 154 901,21  273 970,17 2 525 568,09
         
         
VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINP. SIIRTOJA JA VEROJA   4 048 535,14 4 418 320,73  3 973 393,67 4 900 423,99
Vähemmistöosuudet 46 753,96 0,00 0,00 0,00
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO  4 095 289,10 4 522 716,93  3 973 393,67 5 004 820,19