HH vuosikertomus talous 1344x400

Tuloslaskelma

Emoyhtiön talous

Haaga-Helian tuotot vuonna 2020 olivat 65,8 (65,9 vuonna 2019 ja 63,3 vuonna 2018) miljoonaa euroa, josta perusrahoituksen osuus oli 58,0 (55,6; 54,5) miljoonaa euroa, mikä on 84 prosenttia kokonaistuotoista.

Kulut olivat yhteensä 62,4 (63,5; 61,7) miljoonaa euroa. Välittömät henkilökulut olivat 42,6 (41,6; 39,7) miljoonaa euroa eli 68,2 prosenttia kokonaiskuluista. Haaga-Helian toimipisteet ovat Porvoota lukuun ottamatta vuokratiloissa. Tilavuokrat ja vastikkeet olivat 9,0 (9,2; 9,6) miljoonaa euroa eli 14,4 prosenttia kokonaiskuluista.

Haaga-Helia kirjaa rahoitusomaisuuden KPL 5.2a § ja IFRS 9 standardin mukaisesti, jossa sijoitusomaisuus arvostetaan käypään arvoon ja käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelmaan. IFRS 9 -mukainen kirjaustapa otettiin käyttöön vuonna 2019. Kirjaustavan positiivinen vaikutus Haaga-Helian vuoden 2020 tulokseen oli 0,7 (2019: 2,0) miljoonaa euroa. Haaga-Helian hallitus on hyväksynyt sijoituspolitiikan, jonka mukaan osakesijoitusten paino voi olla maksimissaan 50 prosenttia sijoitusten arvosta ja vaihtoehtoisia sijoituksia voi olla korkeintaan 10 prosenttia.

Muut osakkeet ja osuudet arvostetaan hankinta-arvoon tai sitä alempaan arvoon. Vuonna 2020 tytäryhtiöosakkeista tehtiin käyvän arvon muutos 0,4 miljoonaa euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 0,3 (2,5; -0,02) miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli 4,0 (5,5; 1,5) miljoonaa euroa, joka on selvästi budjetoitua (2,0 miljoonaa euroa) parempi. Tulos syntyi pääosin toiminnan kulusäästöistä, koska toimintaa ei koronaepidemian aikana pystytty järjestämään normaalissa laajuudessa. Lisäksi tulosta paransi valtion koulutuksen ja osaamisen nosto-ohjelma, jossa myönnettiin rahoitusta mm. syksyn 2020 lisäaloituspaikoille.

Taseen loppusumma oli 66,6 (59,7; 50,3) miljoonaa euroa. Saaduissa ennakoissa on 5,2 (2,9; 3,3) miljoonaa euroa OKM:n myöntämää erilaisiin projekteihin kohdistettua rahaa, jonka käyttöaika jatkuu vielä vuoden 2020 jälkeen. Siirtoveloissa on mm. laskennallinen lomapalkkavelka 2,6 (2,4; 2,4) miljoonaa euroa.

 

Konsernin talous

Konserni muodostuu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:stä, Kiinteistö Oy Porvoon Campuksesta, Haaga-Helia Global Education Services Oy:stä, Haaga-Helia Balti OŰ:stä sekä Hospitality Innovation Schoolista. Osakkuusyhtiö EduExcellence Oy on perustettu vuonna 2017.

Konsernin tuotot olivat 65,9 (65,8; 63,4) miljoonaa euroa. Kulut olivat 62,5 (63,8; 61,5) miljoonaa euroa. Välittömät henkilökulut olivat 42,6 (41,8; 39,7) miljoonaa euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 0,7 (2,2; -0,4) miljoonaa euroa. Rahoitustoiminnan tuottoja heikensi mm. osakkuusyhtiön tappiollinen tulos.

Tilikauden tulos oli 4,1 (4,5; 1,6) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma on 69,4 (66,4; 59,1) miljoonaa euroa.

 

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 2020 2019 2018
LIIKEVOITTO-% 5,2 3,6 2,5
Oman pääoman tuotto 7,8 10,6 4,0
Sijoitetun pääoman tuotto 6,7  6,2  4,9
Omavaraisuusaste 89,0 89,0 90,0
Quick ratio 8,7  8,6  9,5