HH Vuosikertomus TKI 1344x400

TKI-toiminta ja -palvelut

Vuosi oli Haaga-Heliassa TKI-vaikuttavuuden kehittämisen teemavuosi. Vahvistimme TKI-työmme keskittymistä ja profiloitumista tutkimusalueillemme.

Keskityimme toimintavuoden aikana erityisesti kolmeen laajempaan TKI-toiminnan kehittämisprojektiin, joiden tavoitteena oli vahvistaa TKI-volyymiamme, -kulttuuriamme ja -osaamistamme. Ensimmäisenä edistimme TKI-toimintamme läpinäkyvyyttä ja osallistavuutta, toisena kasvatimme tutkimus- ja oppimisympäristöinä toimivien labien hyödyntämistä Haaga-Heliassa ja kolmantena rakensimme perustaa kv-rahoitushauissa menestymiselle.

Edistimme läpinäkyvyyttä ja osallistavuutta muun muassa kannustamalla henkilöstöämme hanketyöhön työssäoppimisen muotona, lisäämällä TKI:n osuutta työsuunnitelmissa ja rakentamalla Haaga-Helia Fellows -asiantuntijaverkostoa. Kv-rahoitushakupohjaa vahvistimme muun muassa identifiomalla toivottuja kumppaneita ja rakentamalla TKI-perustaisia yhteistyösuhteita kansainvälisiin kumppaneihin. Loimme myös TKI-hankkeidemme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittariston sekä sen edistämisen ja seuraamisen toimintatavat.

Haaga-Helia StartUp Schoolissa kohdistimme opintotarjoomaamme yritystoiminnan aloittamisen ja kehittämisen opetukseen sekä tukemiseen. Laajensimme koko tarjoomamme virtuaaliseksi ja avoimeksi myös avoimessa ammattikorkeakoulussa. Rakensimme korkeakoulutetuille suunnatun Dynamo-yrittäjyysohjelman ja kehitimme yhteistä entrepreneurship society -toimintaa Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean 3AMK-verkostossa.

Vuosi oli yrittäjyyden teemavuosi. Tämä näkyi mm. marraskuussa ensimmäisen kerran järjestetyssä kansainvälisessä Haaga-Helia Business Innovation -konferenssissa (HHBIC2020). Master-tutkinnoissa vakiinnutimme uuden opetussuunnitelman mukaisen toiminnan, joka korostaa opiskelijoiden valinnanvapautta. Kokeilimme menestyksekkäästi uudenlaista, selkeään aikatauluun pohjaavaa opinnäytetöiden ryhmäohjausmallia. Koulutuksistamme valmistui ennätysmäärä opiskelijoita.

 

HHBIC2020 – yrittäjyyttä paremman tulevaisuuden puolesta

Haaga-Helia järjesti marraskuussa kansainvälisen Business Innovation Conference 2020 (HHBIC) -tapahtuman teemalla Entrepreneurship for a better future. Pääpuhujina olivat Tampereen yliopiston innovaatiojohtaja Taru Pilvi sekä yrittäjyyden ja innovaatioiden professori Paul Jones isobritannialaisesta Swansean yliopistosta. Soveltavaa tutkimusta sekä yrittäjyyttä yhdistellyt HHBIC tarjosi osallistujille ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Kaikkiaan konferenssi toi yhteen noin 70 yrittäjyyden asiantuntijaa ja tutkijaa eri puolilta maailmaa. Samalla tapahtuma toimi myös alustana tuoreimpien yrittäjyyttä koskevien tutkimusten julkaisemiseen.

Yhteiseurooppalaisen Ulysseus Eurooppa-yliopiston kehittämistyö käynnistyi

Haaga-Helia käynnisti vuoden lopussa kuuden korkeakoulun kanssa yhteisen Ulysseus Eurooppa -yliopiston kehittämisen. Yhteisen yliopiston tavoitteena on luoda yhteiseurooppalainen kampus, jossa opiskelijat, korkeakoulujen henkilöstö sekä yritykset ja alueelliset toimijat oppivat, tutkivat ja kehittävät yhdessä uudenlaisia innovaatioita ja edistävät työllisyyttä. Ulysseus toimii digitaalisella ja alueellisella kampuksella, joka pitää sisällään tutkimuskeskuksia, yrityshautomoja, living labeja, avoimia luokkahuoneita sekä digitaalisen alustan koko yhteisön vuorovaikutukselle. Tätä kaikkea varten projektissa luodaan kuusi HUBia – kussakin osallistuvassa kaupungissa omansa. Haaga-Heliaan tulee tekoälyyn keskittyvä HUB. 

Dynamo-yrittäjyysohjelma tarjoaa tukea ja verkostoja yrittäjyyteen

Vuoden aikana valmisteltiin täysin uusi Dynamo-yrittäjyysohjelma korkeakoulutetuille työelämän muutoksentekijöille. Ohjelmassa osallistujat saavat toisiltaan sekä kokeneilta yrittäjyyden asiantuntijoilta ohjausta, valmennusta ja mentorointia oman liiketoimintaidean, yritystoiminnan tai kehittämishankkeen edistämiseen. Vuoden kestävässä maksuttomassa koulutuksessa sovelletaan uusinta yrittäjyyden tutkimustietoa omaan työhön tai yritystoimintaan kansainvälisesti palkitulla Haaga-Helian Work and Study -mallilla. Sivutoimisen ohjelman ansiosta osallistujat pääsevät viemään Dynamosta kerätyt oppinsa suoraan työelämään.

Haaga-Helian ydinosaamisalueet

HH ydinosaamisalueet