HH Vuosikertomus tietohallintopalvelut 1344x400 01

Tietohallintopalvelut: ICT-palvelut ja laatu

Kehitimme toimintaa laatujärjestelmän auditoinnista saamiemme suositusten ja kehittämissuunnitelman mukaisesti. Lisäksi teimme väliraportin edellisen auditoinnin tuloksien toimeenpanosta.

Toteutimme onnistuneesti yhdessä Hospitality, Tourism and Experience Management -koulutusohjelman kanssa THE-ICE-akkreditoinnin virtuaalisen auditointikäynnin. Otimme käyttöön uuden opintopalautejärjestelmän ja jatkoimme opiskelijakyselyn kehittämistä. Pilotoimme ja toteutimme opiskelijoille suunnatun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn.

Osallistuimme useisiin strategiaamme ja organisoitumistamme tukeviin sisäisiin toiminnan kehittämishankkeisiin sekä uusien toimintatapojen ja niitä tukevien prosessien mallintamiseen. Toiminnanohjauksen tueksi otimme käyttöön uusia johdon raportointinäkymiä ja tilastoja. Uudistimme laatu- ja johtamisjärjestelmäämme kuvaavan laatuportaalin.

Koronapandemian seurauksena opiskelijat ja henkilöstö siirtyivät etätyöskentelyyn, minkä vuoksi lisäsimme virtuaalityöasemien määrää ja uusimme tietoliikenneinfrastruktuuria sekä järjestelmien kapasiteettia. Lisäksi otimme käyttöön uusia tunnistautumispalveluita, päivitimme ohjeistuksia ja lisäsimme työvälinekoulutuksia. Loimme teknisiä edellytyksiä myös sidosryhmien sähköiseen asiointiin.

Päivitimme ja uudistimme myös oppimisalustaamme sekä sähköisen tenttimisen Exam-järjestelmää. IT-tuen ja palvelupyyntöjen hallintaan otimme käyttöön uuden järjestelmän, joka tarjoaa loppukäyttäjille aiempaa paremman palveluportaalin.

Yli yksikkörajojen toimiva järjestelmämuutosten koordinointiryhmä (CAB) kokoontui säännöllisesti. Se huolehti muun muassa ennakoivasta viestinnästä järjestelmien versiopäivityksistä ja huoltokatkoista. Järjestelmien kehitystyössä ja ylläpidossa laajensimme ketterien menetelmien (Scrum) ja sitä tukevien työkalujen käyttöä.

Uusimme AV-tekniikkaa kaikilla kampuksillamme. Kehitimme tapahtumien AV-järjestelyjen toimintamalleja ja hankimme inhouse-yhtiöltä lisävoimia AV-tukeen sekä tapahtumatuotantoon.