HH vuosikertomus opiskelijapalvelut 1344x400

Opiskelijapalvelut

Koronaepidemian vuoksi toimimme pääasiassa verkon välityksellä ja palvelimme etänä. Hyödynsimme etäpalveluissamme muun muassa uusia chatbot- ja chat-palveluita sekä sähköisiä opiskeluaikaisia todistuksia.

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa (OTT) rakensimme Haaga-Helian uutta opintoneuvonnan ja -ohjauksen kokonaisuutta. Tunnistimme opintopalveluille uusia tehtäviä opintojen hyväksilukemisessa ja HOPS-neuvonnassa.

Kehitimme kaikkia palveluitamme keräämällä aktiivisesti palautetta. Olimme edelleen aktiivisesti mukana valtakunnallisessa opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa. Hakijapalvelumme hoiti useita vastuutehtäviä valtakunnallisessa hakijapalveluiden verkostossa. Siirsimme opiskelijahaut monin osin verkkoon. Pystyimme koronasta huolimatta toteuttamaan suomenkielisen amk-tutkintokoulutuksen valinnoissa valtakunnalliset sähköiset valintakokeet keväällä ja syksyllä.

Opiskeluhyvinvoinnin palvelumme tukivat opiskelijoiden opiskeluedellytyksiä, opintojen sujuvaa etenemistä ja valmistumista.