HH vuosikertomus markkinointi 1344x400

Markkinointi- ja viestintäpalvelut

Uudistimme Haaga-Helian verkkosivut, jotka otettiin käyttöön marraskuussa 2020. Uutta sivustoa luotaessa kiinnitimme erityistä huomiota siihen, että pystymme sivuston kautta palvelemaan mahdollisimman hyvin kaikkia eri kohderyhmiämme. Sivustouudistuksen kulmakivinä olivat jatkuva oppiminen, käyttäjälähtöisyys, saavutettavuus ja responsiivisuus. Uudistimme myös hakumarkkinointikampanjan vuoden 2020 aikana.

Haaga-Helian tutkinto-ohjelmiin oli ennätysmäärä hakijoita ja hakijamäärät kasvoivat yli 30 prosentilla. Suosituimmat hakukohteet olivat liiketalouden, liikunnanohjaajan ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelmat.

Haagahelialaiset laativat yhteensä 810 julkaisua. Julkaisumäärä oli suurempi kuin koskaan aiemmin. Suurin osa julkaisuista julkaistiin Haaga-Helian julkaisualustalla eSignalsissa. Haagahelialaiset julkaisevat runsaasti myös erilaisissa ammatillisissa julkaisuissa. Koronaepidemian vuoksi viestimme laajasti niin opiskelijoille, henkilökunnalle, sidosryhmille kuin medialle. Opiskelijoille viestitään sähköpostin, opiskelijoiden intranetin koronasivujen sekä sosiaalisen median kautta.