HH Vuosikertomus FIN Palvelut 1344x400

Kaupalliset palvelut

Kaupallinen toiminta jatkui vahvana myös korona-aikana. Kehitimme onlineoppimispolkuja ja näkyvyyttä kaupallisilla onlinemarkkinoilla.

Loimme kaupallisen verkkokaupan Haaga-Helian ei-tutkintotavoitteisille kursseille. Rakensimme mallin uusille kursseille onlinealustalla ja viimeistelimme ensimmäiset neljä online-kurssia myyntiin Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla.

Partneritoiminnassa jatkoimme tiivistä yhteydenpitoa ja teimme tarveperustaista yhteistyötä. Siirryimme ketterästi virtuaaliseen yhteydenpitoon, yhteistyöhön ja uuteen rekrytointijärjestelmään. Laajensimme partneritoimintaa voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin, mikä toi kestävän kehityksen ja vastuullisen yritystoiminnan entistä vahvemmin osaksi toimintaamme ja opetustamme. Kertomusvuonna luovuimme partnerimaksusta helpottaaksemme yrityksiä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Digitalisoimme ura- ja rekrytointipalveluita. Lanseerasimme JobTeaser-rekrytointipalvelun kaikille Haaga-Helian opiskelijoille lokakuun alussa. Koko vuoden työpaikkailmoitusten määrä oli 2 789, joista Laura™-rekrytointiportaaliin tuli 2 126 ja JobTeaseriin 663.

Kehitimme virtuaalisia uraohjauspalveluita ja tarjosimme henkilökohtaista uraohjausta verkossa 180 opiskelijalle. Järjestimme Duuniin.net-rekrytointitapahtuman Pasilan kampuksella ja yhden virtuaalisen rekrytointitapahtuman, johon osallistui 70 yritystä. Järjestimme opiskelijoille kuusi webinaaria, joista neljä toteutettiin 3AMK-yhteistyönä Metropolian ja Laurean kanssa.

Toimme useissa verkkotapahtumissa yhteen alumneja, opiskelijoita ja sidosryhmiä. Alumnit toimivat monissa tapahtumissa mentoreina ja näyttöpäivien työelämäarvioitsijoina. Kansainväliset alumnimme olivat mukana toiminnassa käynnistämämme digimentorointiohjelman kautta.

Aloitimme Vietnamin polkuopintokonaisuuden kolmannen toteutuksen yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Jatkoimme rekrytointitoimenpiteitä kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelemiseksi ohjelmiimme ja siirsimme toimintaa verkkoon. Solmimme kansainvälisten koulutusagenttikumppaneiden kanssa uusia agenttisopimuksia ja toteutimme online-koulutuksia Haaga-Helian tarjoomasta sekä yhteisiä markkinointikampanjoita avainmarkkinoilla.

Lanseerasimme tilauskoulutusohjelman Porvoon kampuksella, jossa aloitti 11 tilauskoulutusopiskelijaa ja kymmenen polkuopinto-opiskelijaa. Rekrytoimme kansainvälisiä opiskelijoita hyödyntämällä verkkopohjaisia valintakokeitamme sekä ulkomaan valintakokeita, joita järjestettiin Kiinassa, Venäjällä ja Vietnamissa. Allekirjoitimme kaksi Executive MBA -ohjelmasopimusta kiinalaisten kumppaneiden kanssa.

 

Haaga-Helia ja Autoalan Keskusliitto kehittivät opiskelijoiden kehittymisen mallia

Haaga-Helia ja Autoalan Keskusliitto ry rakensivat yhteistyössä Uusi ammatillinen kasvu -hankkeessa oppilaiden ja opiskelijoiden pitkäjänteisen kehittymisen mallia peruskouluasteelta aina korkeakoulutasolle asti. Hankkeeseen osallistui eri vaiheissa kuusi autoalan yritystä, kolme peruskoulua, seitsemän ammatillista oppilaitosta, yksi aikuislukio sekä kaksi ammattikorkeakoulua. Hankkeessa huomattiin, että yritys voi toimia nuoren ammatillisen osaamisen kehittymisessä vahvana alueellisena vaikuttajana ja tukijana työelämään tutustumisesta aina aikuisikään asti. Hankkeessa hahmoteltiin myös autoalan vetovoimatekijöitä ja nuorten valintaperusteita autoalan oppilaitoksiin hakeutumiseen. Hanke jatkuu vuoden 2021 kesään asti.

Haaga-Helia avaa ovet työelämään uuden JobTeaser-palvelun avulla

Haaga-Heliassa otettiin lokakuussa käyttöön uusi digitaalinen rekrytointipalvelu, JobTeaser, joka korvasi aiemman LauraTM-rekrytointiportaalin. Nyt Haaga-Helian ura- ja rekrytointipalvelut ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla tasapuolisesti niin suomeksi kuin englanniksi. JobTeaser-palvelun avulla opiskelijat saavat helposti yhdestä paikasta kaikki tarpeelliset välineet, joita he tarvitsevat astuessaan työelämään. Palvelu kokoaa yhteen kotimaiset ja kansainväliset työ- ja harjoittelupaikat, tietoa rekrytoivista yrityksistä ja rekrytointitapahtumista, ammattilaisten vinkit työnhakuun, cv- ja hakemusmallit sekä ura- ja rekrytointipalveluiden ajanvarauksen. JobTeaseriin koottiin myös Haaga-Helian opiskelijoille ja alumneille räätälöityjä urasuunnittelun ja työnhaun työkaluja, kuten videoita, podcasteja, testejä sekä itsearviointeja.

Asiakkuudenhallinta kehitettiin monipuolisesti ja tiiviissä yhteistyössä

Tavoitteenamme oli erilaisten prosessien ja integraatioiden avulla rakentaa CRM-järjestelmäämme keskitetty asiakkuudenhallinta sekä keskeiset tiedolla johtamisen mittarit. Toteutimme tätä vuoden aikana jatkamalla myynnin ja markkinoinnin automatisointia yhdessä Haaga-Helian eri toimijoiden ja teknisten kumppaniemme kanssa. Saimme valmiiksi sähköisen arkistoinnin, alumnihallinnan ja myyntilaskutuksen integraatiot sekä myynti- ja partneritoimintaa tukevat prosessit CRM-järjestelmässämme. Viimeistelimme maksuliikenneintegraatioita tapahtumanhallintajärjestelmästämme sekä Haaga-Helia Online -palvelumme CRM-järjestelmämme kautta taloushallinnon järjestelmäämme. Lisäksi aloitimme uuden markkinoinnin automaatiojärjestelmän integroinnin CRM-järjestelmäämme parantaaksemme viestintää ja markkinointia sidosryhmillemme.

 

KAUPALLISTEN TOIMINTOJEN liikevaihto 2,5 M€

REKRYTOINTIPORTAALEISSAMME yli 2 789 työpaikkailmoitusta

PARTNEREIDEN MÄÄRÄ 98

LUKUVUOSIMAKSUVELVOLLISIA TUTKINTO-OPISKELIJOITA Suomen kampuksilla +32 %

ALUMNIVERKOSTOOMME KUULUU 38 000 alumnia