HH Vuosikertomus Liiketalous 1344x300

Liiketalous

Yhteistyö on kaiken tekemisemme keskiössä. Pyrimmekin poikkeusvuonna tukemaan koronasta kärsiviä yrityksiä, jatkamaan yhteistoimintaa muiden korkeakoulujen kanssa ja edistämään opiskelijoiden etäopiskeluvalmiuksia.

Koronaepidemia, koulutusuudistus ja vuodenvaihteessa 2020–2021 voimaan tullut organisaatiomuutos leimasivat koulutuksen vuotta 2020. Muotoilimme opetusta ja ohjausta verkkoon jo olemassa olevien verkkototeutusten lisäksi. Lisäksi loimme nopealla aikavälillä uusia verkkopedagogisia ratkaisuja.

Osallistuimme aktiivisesti koulutusuudistuksen työpajoihin. Kehitimme uutta Haaga- Helia-tasoista ohjauksen mallia Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa. Syksyllä 2021 valmistuva malli tukee erityisesti opiskelijoiden tavoiteaikaista valmistumista sekä uraohjausta.

Lisäsimme opettajiemme osaamista kestävän kehityksen alalla. Jatkoimme yhteistyöverkoston kanssa Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutuksen toteutusta. Olimme vaikuttamassa liiketalouden alalla uuden digitaalisen valintakokeen jatkokehitykseen ja lisäsimme jatkuvan oppimisen tarjontaa.

Loimme opiskelijoille uusia työharjoittelumahdollisuuksia kauppakamareissa maailmalla FinnCham-kauppakamariketjun harjoitteluyhteistyön tuella. Elokuussa neljäs opiskelijaryhmä aloitti International Business-ohjelmassamme Meksikossa Mondragónissa. Kehitimme myös International Business -ohjelmien laatua työpajassa kolmen kansainvälisen korkeakoulun kanssa. Olimme mukana OKM:n kiertotaloushankkeessa, joka koski 17 ammattikorkeakoulua. Saimme kovassa kilpailussa Erasmus + Knowledge Alliances -hankerahoituksen.

Tarjosimme veloituksetonta konsultointiapua koronahäiriörahoituksia hakeville pk-yrityksille. Lokakuussa järjestimme suuren suosion saavuttaneen alumnitilaisuuden robotiikasta ja tekoälystä. Teimme yrityksille opintovalmennuksia, joista voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. Järjestimme yrityksissä koulutusta erityisesti palvelumuotoilusta, myynnistä ja esimiestyöstä. Yhteistyö on kaiken tekemisemme keskiössä. Pyrimmekin poikkeusvuonna tukemaan koronasta kärsiviä yrityksiä, jatkamaan yhteistoimintaa muiden korkeakoulujen kanssa ja edistämään opiskelijoiden etäopiskeluvalmiuksia.

 

Haaga-Helia ja HOK-Elanto tuottivat yhteistyössä tutkintoon johtavan opintovalmennuksen

Haaga-Helia ja HOK-Elanto käynnistivät yhteistyössä amk-tutkintoon johtavan opintovalmennuksen, joka on suunnattu HOK-Elannon esimiehille ja asiantuntijoille. Noin vuoden kestävä opintovalmennus suoritetaan työn ohella ja työnantajan tuella. Elokuussa 2020 käynnistynyt valmennus koostuu osaamisen näytöistä sekä neljästä opintojaksosta, joissa keskitytään muun muassa uuden tuote- tai palveluidean kehittämiseen sekä ammatilliseen kehittymiseen. Haaga-Helian kouluttajat ovat voineet tarjota vajaan 20 hengen ryhmälle monipuolista näkemystä yrityksen taloudesta ja rahoituksesta sekä myös tukeaan HOK-Elannon esimiesten ja asiantuntijoiden työssä ja ammatissa kehittymiseen.

Opiskelijat pääsivät Kauppakamarin tukemana työharjoitteluun maailman kauppakamareissa

Helsingin seudun kauppakamarin hallitus myönsi keväällä 2020 Haaga-Helialle ja Helsinki Business Schoolille enintään 90 000 euron rahoituksen, jonka tarkoituksena oli tukea opiskelijoiden kansainvälistä työharjoittelua Kauppakamarin eri maiden FinnCham-toimistoissa. Koronasta huolimatta kuusi opiskelijaa pääsi toteuttamaan harjoittelunsa ja hankkimaan monipuolista kansainvälistä kokemusta. Kauppakamarin harjoittelun tavoitteena oli tarjota opiskelijoille mahdollisuus saada kokemusta kansainvälisestä työympäristöstä ja samalla jakaa Haaga-Heliasta hankkimaansa kokemusta maailmalla.

Haaga-Helialta maksutonta konsultointiapua yrityksille häiriörahoituksen hakemiseen

Suomea ja koko maailmaa kohdannut koronakriisi oli yrittäjille lähes poikkeuksetta liiketoiminnan elinkelpoisuuden kannalta kriittinen hetki. Haaga-Helia asiantuntijat vastasivat tähän pk-yritysten hätään tarjoamalla veloituksetonta konsultointiapua ja tukea Business Finlandin ja ELY-keskusten häiriörahoitusten hakemisessa. Konsultointiapua tarjottiin osana Haaga-Helian Yrittäjyyden vuosi 2020 -kampanjaa. Konsultointiavun tavoitteena oli, että mahdollisimman moni yritys sai tilanteessa tarvitsemaansa tukea yrityksensä jatkuvuuden turvaamiseksi. Vuoden lopussa Haaga-Heliassa tehtiin selvitys häiriörahoituksen saaneiden yritysten kokemuksista liittyen avustuksen tuomiin mahdollisiin hyötyihin.

 

Tradenomit, vuoden aikana valmistuneet (691)