HH Vuosikertomus Digitalous 133x400

Digitalous

Toimintamme jatkui aktiivisena kaiken tekemisemme siirtyessä verkkoon keväällä 2020. Kehitimme vuoden aikana tulevaisuuden oppimista ja osaamista sekä yhteistyötä digitaalisilla alustoillamme.

Rakensimme kevään kuluessa oppimista verkon varaan, veimme tapahtumiamme verkkoon ja siirsimme vuorovaikutuksen ja keskinäisen tuen erilaisiin virtuaalisiin kanaviin.

Siirtymistä sujuvoittivat muun muussa verkko-opetuksemme, joka edistyi eAMK-hankkeessa sekä opettajien osaaminen, joka kehittyi digipeda-koulutuksissa. Näiden lisäksi verkkoon siirtymistä helpottivat hankkeessa tuotetut verkko-opetuksen laatukriteerit, tarjonnan kasvu ja yhteistyö korkeakoulujen kesken. Olemme edelleen kehittäneet verkossa tapahtuvaa ohjausta osana AMKoodari-hanketta.

Saavutimme myös uusia kohderyhmiä: maahanmuuttajataustaisia journalisteja ja lukiolaisia. maahanmuuttajataustaisille toteuttamamme journalistien koulutuskokonaisuus sai rahoitusta uudelle kaudelle. Lukiolaisille tuotimme opiskelijawebinaarin sekä avoimen ammattikorkeakoulun ammatillisia kieliopintoja.

Järjestimme jo kymmenennen kerran Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun yhteistyössä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n kanssa. Myyntiosaamista syntyi myös Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean 3AMK-yhteistyönä järjestämässä Myynnin ja markkinoinnin digiosaaja -koulutuksessa, josta ensimmäiset saivat urakkansa valmiiksi maaliskuussa ja seuraavat aloittivat syksyllä.

Ruotsin kielen oppimiseen tähdänneisiin Kompetens 3.0 -verkostoitumistapahtumiin osallistui yli 100 opiskelijaa ja 16 eri alan ammattilaista innoittajina. Eri alojen opiskelijat innostivat toisiaan kielikylvyssä esimerkiksi koodauksessa, tekoälyssä, hakukoneoptimoinnissa ja monessa muussa aiheessa.

Olimme myös mukana järjestämässä Artificial Intelligence and Natural Language -verkkokonferenssia, jonka päätemaat olivat tekoäly, koneoppiminen ja luonnollinen kieli.

 

Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailu järjestettiin jo kymmenettä kertaa

Haaga-Helia järjesti jo kymmenennen kerran Suomen paras myyntiorganisaatio -kilpailun yhteistyössä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n kanssa. Kilpailussa arvioitiin yritysten myyntistrategiaa, myynnin johtamista, myyntityötä, asiakasosaamista sekä myynnin prosesseja ja työkaluja. Vuoden 2020 kierrokselle osallistuneet yritykset saivat myös tutkimukseen pohjaavaa benchmarking-tietoutta. Voittajaksi valikoitui LämpöYkkönen Oy, jonka vahvuuksiksi arvioitiin erityisesti myynnin johtaminen, innovatiivisuus, vastuullisuus ja asiakaskeskeisyys. Kilpailun kautta saadut tutkimustulokset antavat tietoa siitä, mitkä tekijät yhdistävät menestyneitä myyntiorganisaatioita.

Haaga-Helian käynnistämän EUfactcheck.eu-projektin suosio ylitti odotukset

Toukokuussa juhlittiin Haaga-Helian aloitteesta syntyneen kansainvälisen EUfactcheck-projektin sadatta faktantarkistusta. Lisäksi jo aiemmin yli kahdessakymmenessä maassa toiminut projekti laajeni keväällä Balkanin niemimaalle. Projektin keskeisenä tavoitteena on edistää faktoihin perustuvaa julkista keskustelua sekä tukea kaiken ikäisten eurooppalaisten medialukutaitoa ja kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin. Samaan aikaan projektilla pyritään kehittämään eurooppalaista toimittajakoulutusta ja varmistamaan tätä kautta journalismin laadukkuus myös tulevaisuudessa. Haaga-Heliassa EUfactcheck on integroitu osaksi journalismin opiskelijoiden tutkintoa.

Koulutuksen digitalisointihanke kehittyvissä maissa käynnistyi

Haaga-Heliassa käynnistyi 2020 vuoden alussa Eduix Oy:n rahoittama Eduditra-hanke, jonka tarkoituksena on tutkia ekosysteemiratkaisuja, digitaalisen transformaation vaatimia vaiheita sekä opettamiseen ja oppimiseen liittyviä vaatimuksia ja mahdollisuuksia kehittyvissä maissa, ensisijaisesti Namibiassa. Hankkeessa tutkitaan tarvittavia ekosysteemiratkaisuja, digitaalisen transformaation vaatimia vaiheita sekä opettamiseen ja oppimiseen liittyviä vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Eduditra-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty Namibian koulujärjestelmään liittyvien muutosten tutkintaan. Hankkeessa tutkitaan myös digitalisoiduista prosesseista kertyvän datan käyttöä koulutuksen suunnittelussa ja kohdentamisessa. Tuloksena syntyy malli, jolla koulutuksen digitalisointiprojekteja voidaan toteuttaa laajemminkin.

 

Digitalous, vuoden aikana valmistuneet