HH vuosikertomus AOKK 1344x400

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Otimme poikkeusvuonna tehokkaasti käyttöön digitaalisia työkaluja ja opetusmetodeja. Osaamistamme hyödynnettiin myös muissa ammattikorkeakouluissa ympäri Suomea.

Pandemian vuoksi toteutimme opetuksen ammatillisessa opettajankoulutuksessa pääsääntöisesti etäopetuksena. Valtakunnallinen etäopetus vaikutti jonkin verran opiskelijoiden harjoittelupaikkojen saamiseen. Valmistumisaste oli kuitenkin hyvä, ja valmistuneita oli yhteensä 303.

Kaiken opetuksen siirryttyä verkkoon keväällä 2020 käynnistimme nopealla aikataululla erittäin suosituksi muodostuneen maksullisen Matkalla digitaituriksi -verkkokoulutuksen. Lisäksi aloitimme kaikille ammattikorkeakouluille digihelp-palvelun ja tarjosimme niille pedagogista tukea pedahelp-palvelun kautta. Selvitimme tutkintokoulutuksemme opiskelijoiden näkemyksiä etäopetuksesta ja olimme mukana kehittämässä opetushenkilöstömme digipedagogisia taitoja. Tuotimme myös erilaisia julkaisuja etäopetuksen tueksi.

Jatkoimme myös opetussuunnitelmien päivittämistä. Opettajankoulutuksessa kokeilemamme osaamismerkit saivat positiivista palautetta opiskelijoilta, ja niiden käyttöä laajennettiin edelleen. Opiskelijapalautteet olivat kauttaaltaan jälleen erinomaisella tasolla.

Opettajakorkeakoulun uusia täydennyskoulutuksen teemoja olivat muun muassa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, oppilaitosturvallisuus sekä kielitietoisuus. Yhteistyö Metropolian ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa jatkui uusilla sopimuksilla esittävän taiteen alalla.

TKI-toiminnassamme kehitimme ja uudistimme vastuullista pedagogiikka työelämän tarpeiden ehdoilla. Lisäksi tutkimme ja kehitimme tasa-arvon toteutumista, tulevaisuuden uraohjauksen mallia, vastuullisuutta ammatillisessa koulutuksessa, vuorovaikutusta biometrisesti huippulaboratoriossamme, oppijan oikeuksia ja vaikeasti työllistettävien ohjausta. Tuotimme yhteensä 156 julkaisua.

Pandemia vaikeutti koulutuksen vientiä, mutta jatkoimme jo sovittuja toteutuksia etänä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

 

Ammatillista opettajankoulutusta jo 70 vuotta

Vuosi 2020 oli Haaga-Helia Ammatilliselle opettajakorkeakoululle juhlavuosi opettajankoulutuksen täytettyä 70 vuotta. Juhlavuoden aikana opettajakorkeakoulun toimintoja tehtiin entistä näkyvämmäksi nostamalla joka kuukausi esille yhden teeman opettajakorkeakoulun toimintaan liittyen. Juhlavuosi huipentui marraskuussa virtuaaliseen juhlaseminaariin. Vuoden päätapahtumassa juhlistettiin tasavuosia, onniteltiin valmistuneita, muistettiin historiaa ja katsottiin ammatillisen opettajankoulutuksen tulevaisuuteen. Tilaisuudessa nimitettiin kolme kunniaopettajankouluttajaa: maisteri Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, filosofian tohtori Pentti Rauhala ja professori Stanley Mukhola Tshwane University of Tehnologysta. Professori Mukhola osallistui webinaariin etäyhteyksin pandemian vuoksi.

VALAA-hankkeessa kehitettiin ohjausta tekoälyn ja biometriikan avulla

Vaikuttava ja laadukas ohjaus opettajan työssä -hankkeessa (VALAA) havainnoitiin opiskelijan ja ohjaajan välistä vuorovaikutusta laboratoriossa. Tavoitteena oli ymmärtää ja kehittää niin ohjaajien kuin opettajaopiskelijoiden ryhmänohjaus- ja vuorovaikutustaitoja. Innovatiivista tutkimusta tehtiin Euroopan ensimmäisessä tekoälyyn ja biometriikkaan keskittyneessä huippulaboratoriossa Pasilan kampuksella. Samalla saatiin uutta ja ainutlaatuista biometristä tietoa muun muassa ryhmävuorovaikutuksen dynamiikasta, osallistujien tunnereaktioista sekä reflektion arvosta oppimisessa. Tuloksia hyödynnetään paitsi opettajankoulutuksessa myös muissa ryhmävuorovaikutuksen kehittämishankkeissa.

Ensimmäiset Haaga-Helian kouluttamat opettajankouluttajat Etelä-Afrikkaan

Haaga-Helian koulutusvienti sai uuden suunnan, kun ensimmäiset opettajankouluttajat valmistuivat Tshwane University of Technologysta joulukuussa. Ammatillisen opettajakorkeakoulun toteuttama Training the Trainers -koulutus toteutettiin koulutusviennissä ensimmäistä kertaa. Koulutus on ainutlaatuinen, koska opettajankouluttajille ei ole Etelä-Afrikassa ollut tarjolla systemaattista koulutusta. Nyt koulutuksesta valmistuneet opettajankouluttajat tulevat toimimaan pedagogisina kehittäjinä ja tulevaisuudessa myös toteuttamaan TUT-yliopiston opettajien koulutusta ja laajemmin korkeakouluopettajien koulutusta Etelä-Afrikassa. Haaga-Helia on kouluttanut ammatillisia opettajia 60 opintopisteen laajuisesta koulutusohjelmassa Etelä-Afrikan Pretoriassa jo vuodesta 2015 asti.

 

Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta vuoden aikana valmistuneet