HH vuosikertomus yhteiskunnallinen vaikuttavuus 1344x400

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Teimme vuoden aikana monipuolista vaikuttavuustyötä, johon heijastuivat erityisesti vaikuttavan TKI-toiminnan teemavuosi, uudistettu strategiamme sekä poikkeusvuosi.

Laadimme vuonna 2018 yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallin, johon on koottu kaikki korkeakoulumme keskeiset yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toimenpiteet seuraavan viiden vuoden aikana. Sen ytimessä ovat tiivis ja aktiivinen työelämä- ja partneriyhteistyö, valmistuneidemme hyvä työllistyminen sekä kykymme tehdä nopeita muutoksia. Valitsimme vuosille 2020–2025 teemat, joissa arvioimme tarkemmin yhteiskunnallista rooliamme.

Vuoden 2020 teemana oli vaikuttava TKI-toiminta. Vastuullisuus näkyi aiempaan selkeämmin uudessa strategiassamme, jossa lupaamme edistää kaikessa toiminnassamme vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Käytännön tasolla teimme monipuolista vaikuttavuustyötä koko toimintavuoden ajan.

Seuraavassa on nostettu esiin muutamia poimintoja vuoden varrelta.


 

Vaikuttavan TKI-toiminnan teemavuosi

Arvioimme yhteiskunnallista rooliamme TKI-vaikuttavuuden kehittämisen teemavuonna. Kiinnitimme entistä enemmän huomiota siihen, miten voimme TKI-hankkeillamme luoda kestävää vaikuttavuutta. Keskityimme toimintavuoden aikana erityisesti kolmeen laajempaan TKI-toiminnan kehittämisprojektiin, joiden tavoitteena oli vahvistaa TKI-volyymiamme, -kulttuuriamme ja -osaamistamme.

Kohti hiilineutraaliutta

Liityimme mukaan Keskuskauppakamarin Ilmastositoumukseen, jossa sitouduimme olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Selvitimme vuoden 2019 hiilijalanjälkemme, ja teimme tulosten pohjalta toimintasuunnitelman tavoitteemme saavuttamiseksi. Olemme myös mukana Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit-verkostossa.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus opinnoissa

Opetussuunnitelmissamme ja koulutusohjelmissamme on entistä paremmin otettu huomioon vastuullinen liiketoiminta. Opiskelijoillamme on entistä parempi mahdollisuus tutkia ja kehittää yritysten ympäristövastuuta sekä projektitöissä että opinnäytteissä. Opetustarjontaan on myös räätälöity kokonaan uusia opintojaksoja, joissa painottuu vastuullinen yritystoiminta.

Vastuullisuutta poikkeusaikana

Huomioimme Suomen hallituksen päätöksen puoltaa THL:n antamaa suositusta ja tarjosimme jokaiselle henkilöstömme jäsenelle uusiokäytettäviä kangasmaskeja. Otimme poikkeusvuoden aikana käyttöön myös muita toimia yhteisen turvallisuuden ylläpitämiseksi. Näihin kuuluivat muun muassa jatkuva viestintä, selkeä hygieniaohjeistus, tehostettu siivous sekä etäopetuksen ja -työn painottaminen.

 

Korkeatasoisen koulutuksen vaikutukset yksilöihin ja yhteiskuntaan

> Työelämän nykyisiä ja tulevia vaatimuksia vastaava osaaminen

> Ovien avaaminen työelämään:
  - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistyminen
  - laadullinen työllistyminen koulutusta vastaavin töihin

> Koulutuksen vaikutukset valmistuneiden toimeentuloon ja hyvinvointiin

> Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

> Opiskelijoiden ja henkilöstön vaikuttaminen yhteiskunnassa

TKI- ja verkostotoiminnan vaikutukset

> Työelämässä olevien opiskelijoiden osaamisen välitön hyödyntäminen ja vaikutukset yritysten ja yhteisöjen liiketoimintaan

> Ammatillisen koulutuksen pedagogiikan kehittyminen

> Asiakkaiden ja kumppanien vahvistunut osaaminen

> Uusi yritystoiminta ja liiketoiminta

> TKI-toiminnassa syntynyt asiantuntijuus

> TKI-toiminnassa syntyneet palvelut ja tuotteet ja niiden käyttöönoton vaikutukset

> Opinnäytetöiden ja kehittämistöiden vaikutukset  

> Yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden parantunut kilpailukyky ja kansainvälistyminen

Ympäristövaikutukset

> Henkilöstön kestävän kehityksen vahvistunut osaaminen ja toiminta päästöjen vähentämiseksi

> Päästöjen vähentäminen henkilöstön ja opiskelijoiden etätyöskentelyllä

> Kestävän kehityksen edistäminen TKI-toiminnan ja koulutuksen kautta

Taloudelliset vaikutukset

> Haaga-Helian toiminnan kautta syntyneet rahavirrat