Teemu Kokko 1344x400

Uuden strategiakauden kynnyksellä

Toimintavuosi oli kuluneen strategiakauden viimeinen, ja otimme jälleen isoja askeleita kohti tulevaisuutta. Valmistelimme uudistetun strategian ja vuonna 2019 aloitetun koulutusuudistuksen pohjalta myös organisaatiomuutosta vuodelle 2021.

Osakeyhtiön hallitus hyväksyi toimintaamme ohjaavan uuden strategian 2021–2025 heti alkuvuodesta. Kevään päätteeksi esittelimme strategian myös opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) kauden 2021–2024 sopimusneuvotteluissa. Laajan sidosryhmätyön ja korkeakouluyhteisöämme osallistaneen strategiaprosessin tuloksena strategiaperustaja missiomme Haaga-Helia avaa ovet työelämään saivat laajan tuen ja niitä pidettiin kestävinä. Uudessa strategiassa kansainvälisyys nousi visiotasolle, ja profiilissamme korostuvat palvelut erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta. Myös korkeakoulupedagogiikka sisältyy nyt profiiliimme, ja jatkuva oppiminen nousi painopisteenä oppimisen ja ohjauksen rinnalle. Kahdesti strategiassamme esiintyvä sana rohkeus kannustaa kokeiluihin ja kasvattamaan kokeilukulttuuria korkeakouluyhteisössämme.

Koronaepidemia pakotti meidät maaliskuussa siirtymään liki yhdessä yössä hybridimalliin, jota toteutimme koko loppuvuoden. Pystyimme lähes täysimääräisesti tarjoamaan suunnitellun opetuksen ja varmistamaan palvelumme. Tästä suuri kiitos osaavalle ja sitoutuneelle henkilöstöllemme. Vuosi oli monelle digitaalinen hyppy, ja se myös synnytti monia uusia arjen sankareita. Opiskelijoiden opinnot etenivät, ja valmistumistavoitteista kyettiin pitämään kiinni, vaikka 10–15 prosentille opiskelijoistamme korona aiheutti myös haasteita opinnoissa, esimerkiksi työharjoittelumahdollisuuksissa.

Koko toimintavuoden keskeisenä teemana oli akateemisten tulosten parantaminen, millä saatoimme vaikuttaa tulevien vuosien rahoituspohjiin. TKI-toiminnassa otimme isoja askeleita eteenpäin. Pääsimme mukaan European Universities -allianssiin kuuden korkeakoulun Ulysseus-konsortiossa. Uusia avauksia olivat tekoälyä hyödyntävät hankkeet, jotka pohjautuvat Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian 3AMK-yhteistyönä tehtyyn kehitystyöhön.

Taloudellisesti vuosi oli budjetoitua parempi, mikä ainakin osittain johtui nk. koronasäästöistä. Kannamme yhteiskunnallista ja ympäristövastuuta tekemällämme ilmastositoumuksella ja lupauksella olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Otimme toiminnassamme huomioon koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: partnerilaskutuksista luovuttiin ja avoimen ammattikorkeakoulun tarjonta avattiin maksuttomana työttömille tai lomautetuille.

Lämmin kiitos korkeakouluyhteisömme jäsenille, alumneillemme ja yhteistyökumppaneillemme – Haaga-Helian ovet työelämään ovat auki myös vaativina aikoina!

Teemu Kokko
rehtori