HH vuosikertomus Helga 1344x400

Opiskelijakunta Helga

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vuosi.

Koronaepidemian takia peruimme kaikki tapahtumamme maaliskuusta eteenpäin. Osan pystyimme järjestämään vaihtoehtoisin menetelmin ja turvallisesti etänä. Erityinen kiitos tutoreillemme yhteisöllisyyden rakentamisesta poikkeusolosuhteissa!

Vapautuneen ajan hyödynsimme järjestölliseen kehittämiseen, ideointiin ja uudistamiseen. Kehitimme palvelutarjontaamme palvelumuotoilun keinoin. Hioimme menettelytapoja ja virtaviivaistimme prosesseja. Päivitimme ohjaavat dokumentit.

Palvelimme opiskelijoita digitaalisen palveluväylän kautta ja otimme askeleita kohti digitaalista opiskelijakuntaa. Teimme ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitaalisen osallistumisen päätöksentekoon sekä tulevaisuudessa uuden ajan jäsendemokratian.

Toteutimme opiskelijakuntien yhteisen kyselyn etäopiskelusta. Tekninen puoli koettiin toimivaksi. Huolestuttavin havainto oli opiskelijoiden jaksaminen, joka joutui koetukselle. Tuotimme kumppaneidemme kanssa monipuolisesti verkkosisältöjä edistääksemme opiskelijoiden hyvinvointia.

Panostimme haagahelialaisten opiskelijoiden edunvalvontaan ja vaikuttamistyöhön. Osallistuimme aktiivisesti paitsi korkeakoulun myös valtakunnallisten kattojärjestöjemme sisäiseen kehittämiseen. Kommentoimme erilaisia materiaaleja, otimme kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tapasimme päättäjiä etänä. Valmistauduimme YTHS-terveyspalveluiden laajentamiseen amk-opiskelijoille.

Varauduimme kuntavaalikevääseen 2021 uudistamalla kaupunkipoliittisen ohjelmamme Opiskelijan kaupunki -tutkimuksen tarjoaman tiedon pohjalta.