HH Vuosikertomus osaamista ja innovatiivisuutta 1344x400

Haaga-Helia – osaamista ja innovatiivisuutta

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa.

Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.

Toimintamme lähtökohtana ovat yrityselämän tarpeet, joihin vastaamme työelämälähtöisellä ja korkeakoulutasoisella koulutuksellamme.

Haaga-Heliassa voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja Master-tutkintoja, osallistua opettajankoulutukseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tarjoamme myös henkilöstökoulutusta yrityksille ja muille organisaatioille. Kansainvälisenä korkeakouluna Haaga-Helialla on lähes 200 yhteistyökorkeakoulua eri puolilla maailmaa. Englanninkielisissä koulutusohjelmissamme on ulkomaisia opiskelijoita liki 100 maasta.