HH vuosikertomus henkilosto 1344x400

Henkilöstö

Vuoden 2020 akateemiset tulokset, taloudellinen tulos sekä palaute henkilöstöltämme etäopetuksen ja etätyön vaikutuksista työhön ja hyvinvointiimme todentavat: Me onnistuimme yhdessä!

Tärkeimmät yhteiset tavoitteemme vuodelle 2020 olivat strategiaprosessin ja koulutusuudistuksen jatkoaskeleet. Jatkoimme koulutusuudistusprojektissa yhteiskehittelyä sekä strategian työstämistä korkeakouluyhteisössämme. Täsmensimme strategiset valintamme tavoitteiksi saamamme palautteen pohjalta ja koostimme ne strategiakartaksi strategiakaudelle 2021–2025. Keskeinen tavoitteemme oli valmistautua strategian toteutukseen ja organisaatiomuutoksella vahvistaa tulevaisuudenkestävää organisaatiota, joka tukee koulutusuudistuksen tavoitteita.

Hahmottelimme strategiaa tukevaa organisoitumista keskijohdon kanssa ja suunnitelmien hahmottuessa laajensimme dialogin koko henkilöstölle. Kävimme yhteistoimintalain mukaisen neuvottelun töiden järjestelyistä organisaatiouudistuksessa. Neuvotteluprosessimme mahdollisti jatkuvan ja aidon dialogin organisoitumissuunnitelmasta henkilöstömme kanssa. Nykyhenkilöstömme ja johtomme rakentavat yhdessä uudistuneissa rooleissaan myös tulevan menestyksemme.

Uudistimme toimintaamme ja sovitimme suunnitelmiamme covid-19-pandemian vuoksi. Siirryimme maaliskuussa etäopetukseen sekä etätyöhön ja syksyllä etämuotoon painottuvaan yhdistelmämalliin. Järjestimme välittömästi henkilöstöllemme koulutusta, joka vahvisti etäopetuksen ja -työskentelyn valmiuksia. Tämän lisäksi tarjosimme henkilökohtaista tukea ja neuvontaa. Joustavoitimme myös työjärjestelyjämme ja kevensimme työpäivää laajemmalla liukumalla sekä joustavammalla jaksotuksella. Kannustimme lisäksi yhteisöämme epävirallisiin virtuaalikohtaamisiin.

Osaamisen kehittämisen painopisteemme olivat dialoginen muutosjohtaminen, strategisten ydinosaamisten vahvistaminen, erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiovalmiudet, sekä digipedagoginen osaaminen. Lisäsimme myös etäkohtaamisten fasilitoinnin valmennusta. Pandemian vuoksi osa opetushenkilöstön työelämäjaksoista siirtyi tulevaan. Vuoden 2020 akateemiset tulokset, taloudellinen tulos sekä palaute henkilöstöltämme etäopetuksen ja etätyön vaikutuksista työhön ja hyvinvointiimme todentavat: Me onnistuimme yhdessä!

 

Henkilöstömäärä 686
KESKIMÄÄRIN HENKILÖSTÖ kouluttautui ​5 päivää/henkilö
HELIA-SÄÄTIÖN TUKEMALLA TYÖELÄMÄJAKSOLLA kehittämishankkeen toteutti sekä osaamistaan kehitti ja jakoi 9 opettajaa
HAAGA-HELIA UNIVERSITY OF WESTMINISTERIN yhteistyötohtoriohjelmassa opiskeli 11 haagahelialaista, joista 4 valmistui

 

HENKILÖSTÖN TUTKINTORAKENNE (päätoimiset ja ensisijainen tutkinto)  
TOHTORIN TUTKINTO 85
LISENSIAATIN TUTKINTO 24
YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO 369
YLEMPI AMK-TUTKINTO 45
ALEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO (YLIOPISTO) 9
AMK-TUTKINTO 61
MUUT TUTKINNOT 57

 

Strategian arvot tuotiin arkeen

Strategiatyön yhteydessä päivitimme arvomme: rohkeus, vastuullisuus, yhdessä tekeminen, avoimuus ja arvostus. Arvot ovat arkea vain, kun ne näkyvät ja tuntuvat kaikessa toiminnassamme. Lanseerasimme Kiitä kollegaa -kortit, joilla haluamme kannustaa palautteenantoon korkeakouluyhteisössämme ja samalla tehdä arvojamme näkyväksi jokapäiväisessä tekemisessämme. Uuden strategian ja organisaation kunniaksi jokainen haagahelialainen sai arvoihimme pohjautuvan We Rock -paidan, joka muistuttaa meitä siitä, että parhaat asiat saadaan aikaan yhdessä!

Energiaa ja hyvinvointia etätyöhön poikkeusaikana

Edistimme poikkeusaikana yksilöllisesti työhyvinvointia Academy of Brain -verkko-oppimisalustalla. Tauotimme Cuckoo-taukoliikuntasovelluksella aktiivisesti etätyöpäiviämme. Tuimme yhteisöllisyyttä jakamalla vinkkejämme työhön ja vapaa-aikaan. Edistimme työhyvinvointiamme myös liikunta- ja kulttuurietuus Edenredillä, Energiaa ja hyvinvointia -arkeen luennoilla ja kohdentamalla virkistysrahan yhteisölliseen käyttöön. Vahvistimme esihenkilöiden valmiuksia työkykyjohtamiseen ja selvitimme kyselyillä työhyvinvoinnin tilaa etätyössä.

Työterveyshuolto työkykymme tukena pandemiavuonna

Tarjosimme henkilöstöllemme laajat työterveyshuollon palvelut tukemaan työkykyä ja vahvistamaan työhyvinvointia. Tämä antoi mahdollisimman hyvät lähtökohdat työkykymme tueksi myös pandemian aikana. Heti vuoden 2020 alussa laajensimme tarjontaamme etävastaanottopalveluihin, jotka mahdollistavat videovastaanottojen ja chatin käytön. Lisäksi mahdollistimme koronatestaukset henkilöstölle heti, kun ne tulivat työterveyshuollon tarjontaan. Laajensimme myös lakisääteisen tapaturmavakuutuksemme kattamaan etätyöskentelyn henkilöstömme työkyvyn turvaksi.