KONSERNI
1.1.-31.12.2019
KONSERNI 
1.1.-31.12.2018
EMO 
1.1.-31.12.2019
EMO 
1.1.-31.12.2018
LIIKEVAIHTO 64 128 174,37 61 635 342,41 63 706 802,00 61 502 379,25
Toiminnan muut tuotot 1 711 710,63 1 781 400,59 2 179 147,28 1 781 400,59
         
Materiaalit ja palvelut -1 081 003,31 -1 221 775,03 -1 076 488,81 -1 176 074,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat        
  Ostot tilikauden aikana -396 405,67 -608 202,12 -391 891,17 -569 311,80
Ulkopuoliset palvelut -684 597,64 -613 572,91 -684 597,64 -606 762,91
         
Henkilöstökulut -41 769 205,62 -39 686 308,68 -41 613 084,55 -39 666 615,77
Palkat ja palkkiot -35 116 796,44 -33 150 469,21 -34 995 563,24 -33 134 092,43
Henkilösivukulut        
  Eläkekulut -5 523 191,58 -5 406 305,81 -5 489 257,35 -5 403 053,51
  Muut henkilösivukulut -1 129 217,60 -1 129 533,66 -1 128 263,96 -1 129 469,83
         
Suunnitelman mukaiset poistot -2 170 769,15 -2 717 274,92 -1 906 432,43 -1 977 866,07
Toiminnan muut kulut yhteensä -18 555 487,40 -17 857 927,70 -18 915 087,59 -18 901 661,96
         
LIIKEVOITTO / TAPPIO 2 263 419,52 1 933 456,67 2 374 855,90 1 561 561,33
         
Sijoitustoiminnan tuotot ja -kulut        
Osuus osakkuusyritysten tappiosta -109 413,24 -222 346,29 0,00 0,00
Sijoitustoiminnan tuotot ja -kulut 2 527 282,01 203 503,11 2 527 282,01 -9 986,69
Muut korkotuotot ja -kulut -262 967,56 -351 186,00 -1 713,92 -7 201,34
Sijoitustoiminta yhteensä 2 154 901,21 -370 029,18 2 525 568,09 -17 188,03
         
         
VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINP. SIIRTOJA JA VEROJA  4 418 320,73 1 563 427,49 4 900 423,99 -1 544 73,30
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 4 522 716,93 1 563 427,49 5 004 820,19 1 544 373,30