Tuloslaskelma

Talous

Haaga-Helian tuotot vuonna 2019 olivat 65,9 (63,3 vuonna 2018) miljoonaa euroa, josta perusrahoituksen osuus oli 55,6 (54,5) miljoonaa euroa, eli 84 prosenttia kokonaistuotoista.

Kulut olivat yhteensä 63,5 (61,7) miljoonaa euroa. Välittömät henkilökulut olivat 41,6 (39,7) miljoonaa euroa, eli 66 prosenttia kokonaiskuluista. Haaga-Helian kampukset ovat Porvoota lukuun ottamatta vuokratiloissa. Tilavuokrat ja vastikkeet olivat yhteensä 9,2 (9,6) miljoonaa euroa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 2,5 (-0,02) miljoonaa euroa. Haaga-Helian hallitus on hyväksynyt sijoituspolitiikan, jonka mukaan osakesijoitusten paino voi olla maksimissaan 50 prosenttia sijoitusten arvosta ja vaihtoehtoisia sijoituksia voi olla korkeintaan 10 prosenttia.

Tilikauden tulos oli 5,0 (1,5) miljoonaa euroa, joka on selvästi budjetoitua (1,4 miljoonaa euroa) parempi.

Taseen loppusumma oli 59,7 (50,3) miljoonaa euroa. Saaduissa ennakoissa oli 2,9 (3,3) miljoonaa euroa OKM:n myöntämää erilaisiin projekteihin kohdistettua rahaa, jonka käyttöaika jatkuu vielä vuoden 2019 jälkeen.

 

Taloudelliset tunnusluvut 2019 2018 2017
Liikevoitto-% 3,6 2,5 1,5
Oman pääoman tuotto 10,6 4,0 3,2
Sijoitetun pääoman tuotto  6,2  4,9  6,2
Omavaraisuusaste 89,0 90,0 89,8
Quick ratio  8,6  9,5  9,0

 

Konsernin talous

Konserni muodostuu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:stä, Kiinteistö Oy Porvoon Campuksesta, Haaga-Helia Global Education Serices Oy:stä, Haaga-Helia Balti OŰ:stä sekä Hospitality Innovation School:sta.

Konsernin tuotot olivat 65,8 (63,4) miljoonaa euroa ja kulut 63,8 (61,5) miljoonaa euroa. Välittömät henkilökulut olivat 41,8 (39,7) miljoonaa euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 2,2 (-0,4) miljoonaa euroa. Rahoitustoiminnan tuottoja heikensi mm. osakkuusyhtiön tappiollinen tulos.

Tilikauden tulos oli 4,5 (1,6) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma on 66,4 (59,1) miljoonaa euroa.