HH VSK SISALTO 12

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja -palvelut

Vastasimme TKI-työllämme yhteiskunnan polttaviin haasteisiin. Keskityimme myyntiin, palveluun, yrittäjyyteen, pedagogiikkaan, liiketoiminnan kehittämiseen sekä orastaviin teknologioihin.

Vahvistimme erityisesti TKI:n kansainvälisiä yhteyksiä ja liityimme osaksi Helsinki EU Officea. 3AMK-yhteistyössä määrittelimme kolme yhteistyön fokusaluetta: hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa yhteisössä, kestävä kaupunkikehitys sekä työn ja osaamisen murros.  

Master-koulutuksissa rakensimme uuden opetussuunnitelman mukaista yhtenäistä toimintatapaa. Keskeistä muutoksessa oli opinnäytetyöprosessin ja -ohjauksen kehittäminen, uusien suuntautumisten toiminnan rakentaminen sekä opetuksen laadun ja sisältöjen kehittäminen.

Syksyllä 2019 ensimmäiset YAMK-opiskelijat aloittivat opinnot uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Käynnistimme myös ensimmäisen kv-toteutuksen Etelä-Afrikan Tshwanessa. 

StartUp Schoolissa tarjoamme opiskelijoille yksilöllisen väylän edistää opintoja ja yritystoimintaa. Tarjoomamme on avoin myös jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Testasimme uusia digitaalisia opintokokonaisuuksia ja brändiuudistuksella vahvistimme StartUp Schoolin kaupallisia mahdollisuuksia.  

Kehitimme ja toteutimme yrittäjyyden koulutusta kansainvälisille asiakkaillemme Etelä-Afrikassa ja Ukrainassa. Esittelimme StartUp Schoolin oppeja yrittäjyyden konferensseissa Yhdysvalloissa ja Qatarissa sekä Yrittäjyyskasvatuspäivillä Suomessa. 

 

Ydinosaamiset määrittelevät hanke- ja tutkimustoimintaamme

Haaga-Heliassa on vuoden 2019 alusta toiminut kuusi ydinosaamisalueryhmää, joiden tehtävänä on muun muassa valmistella hankehakuja, osallistua TKI-hanketyöhön ja auttaa vahvistamaan osaamistamme valitsemillamme alueilla. Ydinosaamisalueemme liittyvät yrittäjyyteen, palveluinnovaatioihin, myyntiin, pedagogiikkaan, liiketoiminnan kehittämiseen sekä uuden teknologian hyödyntämiseen. Loppuvuoden aikana ydinosaamisalueryhmät hahmottelivat oman alansa tulevaisuuden nousevia teemoja, joista valittiin ydinosaamisalueidemme kärjet. Jatkossa muun muassa tutkimustoimintamme tulee keskittymään näihin kärkiin.

NOCCA - Novel opportunities for new company creation and accelerated growth

Olimme osa Euroopan unionin Interreg Europe -rakennerahaston rahoittamaa, monikansallista Nocca-hanketta, jonka tavoitteena on tarjota uusille yrityksille verkostoja, resursseja ja osaamista, jotka auttavat niitä saavuttamaan kansainvälistä kasvua. Nocca toteutetaan koulutusohjelmana, joka alkoi monitieteisillä hackathoneilla ja jatkui yritysideoiden kehittämisellä, jota toteutettiin erilaisilla intensiivikursseilla sekä leireillä. Kaksivuotinen hanke on Haaga-Helian, Tallinna Teaduspark Technopol -säätiön, Riiassa sijaitsevan Tukholman kauppakorkeakoulun toimipisteen sekä Tallinn University of Technologyn startup-hubi Mektoryn yhteishanke.

MODella teoriapohjaa yritysten itseohjautuvuuteen sekä itseorganisoitumiseen

Käynnistimme Business Finlandin ja yritysten rahoittaman Minimalist Organizational Design -hankkeen (MODe), jossa Haaga-Helia tutkii yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa itseohjautuvuutta ja itseorganisoitumista tukevia rakenteita ja johtamiskäytäntöjä. Kaksivuotisen hankkeen ohjaavana visiona on, että sen ansiosta yhä useampi suomalainen yritys tunnistettaisiin edistyksellisenä Minimalist Organizational Design -organisaatioina ja Suomi nousisi ihmislähtöisemmän organisaatioajattelun mallimaaksi. Haaga-Helia vastaa hankkeen koordinoinnista.