HH VSK SISALTO 18

Opiskelijapalvelut

Toimintavuotemme oli sähköinen, kun siirsimme palveluitamme yhä enemmän digitaaliseen muotoon. Uudistukset otettiin hyvin vastaan.

Toimintavuoden aikana valmistelimme ja otimme käyttöön valtakunnallisen sähköisen valintakokeen suomenkielisissä ammattikorkeakoulututkintovalinnoissa. Uudistus onnistui erinomaisesti.

Valintaperusteissa nostettiin tutkintotodistuksiin perustuvan opiskelijavalinnan osuutta. Hakijapalvelumme hoiti kolmen koulutusalan valtakunnallista vastuukorkeakoulutehtävää alkuvuoden ajan. Valtakunnallisesti toimintamalli muutettiin vuoden 2019 aikana, jolloin perustettiin korkeakoulujen yhteinen hakijapalveluiden verkosto.

Toimimme aktiivisesti myös muissa valtakunnallisissa opiskelijavalintojen kehittämishankkeissa.Kehitimme opintopalveluiden sähköistä asiointia mm. ottamalla käyttöön sähköiset opiskeluaikaiset todistukset. Lisäsimme myös henkilöstömme sähköisen asioinnin koulutusta.

Kehitimme palveluitamme keräämällä aktiivisesti palautetta asiakkailtamme. 

Opiskeluhyvinvointipalvelumme tukivat opiskelijoiden opiskeluedellytyksiä, opintojen sujuvaa etenemistä ja valmistumista.