HH VSK SISALTO 21

Markkinointi- ja viestintäpalvelut

Toimintavuosi oli markkinointi- ja viestintäpalveluissa vilkas. Julkaisumäärämme nousivat uuteen ennätyslukemaan.

Julkaisutoimintamme jatkoi nopeaa kasvuaan. Henkilöstömme julkaisi vuoden aikana yhteensä 777 julkaisua. Edellisenä vuonna julkaisujen määrä oli 427.

Hakumarkkinoinnissa tavoitteenamme oli kasvattaa hakijamäärää ja lisätä korkeakoulumme tunnettuutta. Taloustutkimus Oy:n tekemän ammattikorkeakoulujen imagotutkimuksen mukaan Haaga-Helian maine on hyvällä tasolla: olemme tunnetuin ammattikorkeakoulu Suomessa ja toiseksi kiinnostavin.

Tiivistimme yhteistyötä pääkaupunkiseudun toisen asteen koulujen kanssa lisäämällä mm. kouluvierailujen määrää. Opiskelijamme kävivät vuoden aikana esittelemässä korkeakouluamme noin 80 lukiossa ja ammattioppilaitoksessa. Lisäksi järjestimme muutamia avointen ovien päivä -tapahtumia kampuksillamme.

Käynnistimme loppuvuonna verkkosivu-uudistuksen. Verkkosivu-uudistuksen tavoitteena on uudistaa verkkosivukonseptiamme tukemaan jatkuvaa oppimista ja koulutusuudistustamme. Sivusto otetaan käyttöön vuoden 2020 loppupuolella.

Otimme käyttöön markkinoinnin automaation kaupallisten ja tilauskoulutusten yhteydessä sekä opiskelijoille suunnatun mobiilisovellus Tuudon, johon on koottu kaikille opiskelijoille keskeinen tieto, kuten mm. lukujärjestykset, kampuskartat ja opintosuoritukset.