HH VSK SISALTO 23

Kirjasto- ja tietopalvelut

Toimintavuotemme oli täynnä kehittämistä, kokeilua ja uudistamista. Toimilla varmistimme, että palvelumme ovat huippuluokkaa myös tulevaisuudessa.

Otimme käyttöön uuden kirjastojärjestelmän yhdessä Laurean ja Metropolian kirjastojen kanssa. Samalla liitimme 15 kampuskirjaston painetut kokoelmat yhteiseen tietokantaan. Tällä mahdollistimme sen, että kirjastojen tarjoamat palvelut ja aineistot ovat kaikkien asiakkaidemme käytössä yhdellä kirjastokortilla.

Paransimme asiakaspalvelun saatavuutta ottamalla käyttöön online-chatin rinnalle chatbotin, joka vastaa yleisimpiin kirjaston palveluita koskeviin kysymyksiin ympäri vuorokauden. Asiakaspalvelun laatua seuraamaan Smiley-laitteella, jolla asiakkaat voivat arvioida asiakaspalvelua, tilojen käytettävyyttä ja viihtyisyyttä, laitteita ja verkkopalveluita. Hymiöiden lisäksi asiakkaat voivat antaa myös avointa palautetta.

Pilotoimme Iris.ai:ta, joka on tekoälyyn pohjautuva työkalu, jonka tehtävänä on helpottaa ja nopeuttaa tieteellisen tiedon löydettävyyttä. Järjestimme opiskelijoille ja henkilöstölle kaksi työpajaa, joissa perehdyimme Iris.ai:n toimintaan.

Kohensimme kampuskirjastojen tiloja asiakkailta saamamme palautteen perusteella. Lisäsimme myös itsenäisen työskentelyn paikkoja sekä paransimme tilojen viihtyisyyttä ja toimivuutta. Malmin ja Pasilan kampuksilla sähköinen Exam-tenttipalvelu sai uudet toimivammat tilat.

Osallistuimme aktiivisesti avoimen TKI-toiminnan kehittämiseen muun muassa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi -hankkeessa.

Järjestimme kampuksilla useita pop up -tapahtumia, joissa markkinoimme kirjastopalveluita.