HH VSK SISALTO 20

Kaupalliset palvelut

Jatkoimme aktiivista työskentelyä ura- rekrytointi- ja alumnipalveluissa, jotta työelämän ovet avautuisivat opiskelijoillemme entistäkin helpommin.

Loimme innovatiivisen, uuden sukupolven  Nordic School -koulutuskonseptin ja sitä tukevan verkoston yhteistyössä neljän kansainvälisen hospitality-alan korkeakoulun kanssa. Avasimme tutkimus- ja koulutuskeskuksen Suzhoun alueelle Etelä-Kiinaan, ja jatkoimme kanditutkintojen toteutuksia Kantonin Guangzhou Sports Polytechnicin sekä meksikolaisen Universidad Mondragon Ucon kanssa. 

Ensimmäiset opiskelijat aloittivat Aviation Business -ohjelmassamme Kiinan Chongqing University of Science and Technologyssa. Etelä-Afrikan Tshwanen yliopistossa aloitimme yliopiston johtajien ja esimiehien koulutusohjelman.

Maltalla valmistuivat ensimmäiset opiskelijat master-tasoisen tietojärjestelmäkoulutuksen ohjelmasta, joka toteutettiin Malta College of Arts, Science and Technology -oppilaitoksen (MCAST) kanssa. Alankomaalaisen NHL Stenden -ammattikorkeakoulun kanssa toteutetusta viestinnän master-ohjelmasta valmistui 10 opiskelijaa.

Toteutimme kaupallisena tutkimus- ja kehitysprojektina ”Uusi ammatillinen kasvu – positiivinen rakennemuutos” -hanketta yhteistyössä Autoalan keskusliiton kanssa. Hankkeen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Jatkoimme aktiivista työskentelyä ura-, rekrytointi- ja alumnipalveluissa, jotta työelämän ovet avautuisivat opiskelijoillemme entistäkin helpommin. Tavoittaaksemme runsaat 35000 alumniamme eri puolilta maailmaa tehokkaammin aloitimme alumniportaalin digitalisointiprojektin.

Mentorointiohjelmamme innosti 50 alumniamme sparraamaan opiskelijoita työelämään.

Järjestimme seitsemän rekrytointitapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 150 yritystä. Laura™-rekrytointiportaaliin jätettiin yli 5 000 työpaikkailmoitusta, ja Urapalvelut-sivustolla vieraili kaikkiaan yli tuhat kävijää. Myös opiskelijoiden ohjaustila Urapisteessä kävi noin 400 opiskelijaa.

Hyväksyimme Vietnamin ensimmäiset polkuopinnot suorittaneet tutkinto-opiskelijat sekä aloitimme Ho Chi Minhissa uuden 23 opiskelijan polkuopintoryhmän. Tuimme Start-Up Schoolin markkinointia ja koulutusvientiprojekteja Ukrainaan ja Etelä-Afrikkaan.

Laajensimme koulutusvientiämme  Etelä-Afrikkaan myös uudella yliopiston johtajien ja esimiehien koulutusohjelmalla Tshwanen yliopistossa (TUT) Pretoriassa.


vaikuttavuus12

 


 

Dubai World Expo 2020

Haaga-Helia rekrytoi yhdessä Business Finlandin kanssa 40 opasta Suomen paviljonkiin. Haaga-Helian luomien kurssien jälkeen he tulevat toimimaan Dubain World Expossa oppaina ja VIP-isäntinä kolmen tai kuuden kuukauden ajan. Yksi akatemian pääteemoista ja sisällöstä on kumppanitieto ja liiketoimintaosaaminen. Valituilla expo-oppailla on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua uuteen kulttuuriin, kasvattaa sosiaalisia verkostojaan sekä verkostoitua kansallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa.

Partneritoiminta ja partnereiden profilointi

Haaga-Helialla on noin sata partneriyritystä. Vuonna 2019 aloitimme partnereiden profilointi-projektin. Profilointi tehtiin partnereille ja partnerimanagereille suunnattujen kyselyiden sekä yhteistyöaktiviteettien tarkemman analyysin avulla. Tavoitteena oli vastata paremmin yritysten toiveisiin, kehittää uusia palveluja ja kohdentaa niitä tarveperustaisesti. Suosituimmat syyt partneruudelle ovat rekrytointi ja brändinäkyvyys. Partnerimanagerit pyrkivät kehittämään toimintaa lisäämällä resursseja ja rakentamalla monialaisempia partnerimanageritiimejä. K-ryhmä valittiin vuoden 2019 partneriksi ja palkittiin aktiivisuudestaan. Tästä yhteistyöstä syntyi muun muassa uusi ja innovatiivinen Pakohuone-opetusmenetelmä tukemaan taloushallinnon opintoja.

VietnamPathway

Haaga-Helia toteutti ensimmäisen polkuopintokokonaisuuden yhteistyössä Jyväskylän AMK:n, Kajaanin AMK:n, Metropolian sekä vietnamilaisen yhteistyöyliopiston kanssa. Syyskuussa 2018 ohjelmassa aloitti 15 opiskelijaa, ja toukokuussa 2019 ohjelmasta valmistui 14 opiskelijaa. Hakijat jakautuivat osallistuvien suomalaisten korkeakoulujen kesken siten, että Haaga-Helian vieraskielisiin tutkinto-opintoihin jatkoi 6 opiskelijaa. Syyskuussa2019 Vietnamin aloituksessa aloitti 23 opiskelijaa ja heidän odotetaan jatkavan tutkinto-opintojaan joko Haaga-Heliassa tai JAMK:ssa elokuussa 2020. Vietnamin markkinoille räätälöity tuote on osa pitkäjänteistä koulutusviennin tuotekehitystyötä, jonka tarkoitus on palvella avainmarkkina-alueita.