HH VSK SISALTO 3

Kansainväliset palvelut

Vaihto-ohjelmamme olivat jälleen suosittuja ja niiden kautta lähti ja saapui satoja opiskelijoita. Saapuvien vaihto-opiskelijoiden määrä kasvoi myös viime vuonna.

Käynnistimme Visiting Scholar -ohjelman, jonka kautta saamme ulkomaisia luennoitsija- ja tutkijavieraita koulutusohjelmiimme. Ohjelma vahvistaa profiiliamme kansainvälisenä korkeakouluna.

Kesällä järjestimme ensimmäisen maksullisen Summer Schoolin, johon osallistui noin 50 kansainvälistä opiskelijaa. Syksyllä järjestimme Haaga-Helia Partner Day -tapahtuman, joka kokosi yhteen runsaat 100 ulkomaisten yhteistyökorkeakoulujemme edustajaa.

Yhteistyössä Laurea ja Metropolia ammattikorkeakoulujen kanssa tarjosimme Helsingissä järjestetyn European Association for International Education -konferenssin osallistujille Campus Experience -päivän, jossa esittelimme vieraille suomalaista ammattikorkeakoulutusta. Teimme tapahtumasta myös julkaisun (Collaboration Counts: Experiences in Internationalisation from
Haaga-Helia, Laurea and Metropolia).

Vaihto-ohjelmiemme kautta satoja opiskelijoita lähti Haaga-Heliasta ulkomaille opiskelemaan, saapuvien vaihto-opiskelijoiden määrä kasvoi.