HH VSK SISALTO 25

Liiketalous

Olemme pyrkineet luomaan tradenomikoulutukseen uteliaan ilmapiirin, jossa on helppo tarttua uusimpiin ilmiöihin. Siksi olemme tuoneet osaksi opetustamme muun muassa tekoälyä ja robotiikkaa. Yksi keskeisiä tavoitteitamme vuodelle olivat hyvät akateemiset tulokset.

Kehitimme vuoden aikana useita toimintojamme, joiden tavoitteena on hyvät akateemiset tulokset sekä opiskelijoidemme valmistuminen. Tuimme tavoiteaikaista  valmistumista hyödyntämällä sähköistä Exam-järjestelmää uusintatenteissä, lisäämällä näyttöpäiviä sekä edistämällä työelämässä hankitun osaamisen tunnistamista.  Pyrimme vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin sisällyttämällä muun muassa robotiikan ja tekoälyn osaksi opetustamme.

Teimme aktiivista työelämäyhteistyötä TKI-toiminnassa, joiden volyymin kasvattaminen oli yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Laajensimme tuntuvasti hankekantaamme sekä kv-rahoitusinstrumenttien osuutta. Käynnissä oli kolme suurta tutkimushanketta, jotka olivat IoT Rapid-Proto Labs (Erasmus+), Taidot Työhön (Suomen Akatemia) ja Minimalist Organizational Design (Business Finland). Lisäksi teimme myös useita pienempiä hankkeita. Hankevolyymimme kasvoikin yli 80% edeltävään vuoteen nähden.

Jatkoimme opetuksessa, kaupallisissa palveluissamme sekä TKI-toiminnassa tiivistä yhteistyötä liike-elämän kanssa. Kaupallisessa toiminnassa onnistuimme yrityksille suunnatun opintovalmennuksen yhteydessä kehittämään yritysten liiketoimintaa ja tuomaan henkilöstölle uutta näkemystä työhön muun muassa tunnetekoälyä hyödyntämällä.

Kansainvälisyys leikkasi läpi koko toimintamme. Elokuussa kolmas opiskelijaryhmä aloitti International Business -ohjelmassamme (IB) meksikolaisessa Mondragón Ucossa. Lisäksi järjestimme IB:ssä paljon kiittosta saaneen laatutyöpajan kansainvälisten partnereidemme kanssa. Liiketalouden ja myyntityön koulutusohjelmat solmivat sopimuksen uuden Double Degree -tutkinnon aloittamisesta Hochschule für angewandte Wissenschaften Münchenin kanssa.

Liiketalous, vuoden aikana valmistuneet

 

Pakopelihuoneessa kokeiltiin uudenlaisia pedagogisia menetelmiä

Haaga-Helian Pasilan kampuksen kellarikerroksessa kokeiltiin uudenlaista pedagogista innovaatiota, kun sinne rakennettiin pakopelihuone, jossa pelaajat pääsivät kokeilemaan taloushallinnon osaamistaan. Pakopelissä pelaajat ratkaisivat erilaisia tehtäviä käyttäen apunaan vinkkejä, johtolankoja ja päättelykykyään. Numerolukkojen koodeja puolestaan selvitettiin taloushallinnon laskelmia ratkaisemalla. Laskemisen lisäksi selviytymiseen tarvittiin ongelmanratkaisukykyä, luovuutta ja yhteistyökykyä.

RePack -hankkeessa etsitään ratkaisuja asiakaskokemuksen parantamiseen

Haaga-Helialla aloitettiin syksyllä etsimään ratkaisuja ympäristöystävällisen   RePack -pakkausmateriaalin asiakasymmärryksen syventämiseen sekä asiakaskokemuksen parantamiseen. RePack on suomalaisen Plan B From Outer Space Oy:n kehittämä pakkausmateriaali, joka toimii vaihtoehtona kertakäyttöpakkauksille. Syksyn aikana palvelun pilotoinnin ovat aloittaneet  muun muassa saksalainen Zalando sekä ruotsalaisen H&M:n Weekday-brändi.

Yhteistyössä järjestetty Robotiikka talousprosesseissa -kurssi oli menestys

Haaga-Helia järjesti yhteistyössä Azets Insightin kanssa Robotiikka talousprosesseissa -kurssin, joka liittyi robotiikkaan, tekoälyyn ja taloushallinnon prosessien tehostamiseen. Kurssilla oli noin 20 opiskelijaa, jotka jaettiin seitsemään eri ryhmään kurssilla toteutettua tehtävää varten.  Kiinnostus kurssia kohtaan oli suurta, eivätkä kaikki mahtuneet mukaan. Talousasiantuntijoiden rooli on muuttumassa enemmän data- ja teknologiapainotteisemmaksi, joten prosessien ja teknologioiden ymmärtäminen korostuu tulevaisuudessa vielä entistäkin enemmän.