HH VSK SISALTO 14

Elämys- ja hyvinvointitalous

Tutkinto tavoitteemme ylittyi ja lisäsimme myös merkittävästi avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjontaa sekä yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa. TE-projektiemme määrä lisääntyi jokaisella kampuksella.

Viime vuotemme oli monien uudistusten ja pedagogisen kehittämisen värittämä. Koulutimme Haagassa matkailu-, hotelli-ja ravintola-alan liikkeenjohtoon sekä ruokatuotannon johtamiseen erikoistuneita restonomeja. Porvoosta valmistui matkailurestonomeja ja tradenomeja. Vierumäellä puolestaan opiskeltiin liikunnanohjaajiksi. 

Painopisteemme oli osaamisperustaisuudessa, joustavissa opintopoluissa, opinnollistamisessa sekä kampusyhteistyössä. Valinnainen Experience Designer -opintomoduuli toi kaikkien kolmen kampuksen opiskelijoita yhteen kehittämään elämys-ja hyvinvointialan palveluliiketoimintaa.

TE-projektiemme määrä kasvoi jokaisella kampuksella, ja palvelukokemusten kehittämisen laboratorio LAB8 yhdisti opiskelijat, yritykset ja asiantuntijat jalostamaan palveluaihioitaan uusiksi tuotteiksi.

Etenimme koulutusviennissä tavoitteidemme mukaisesti. Kiinassa uusi tutkintoerä suoritti Kantonin Guangzhou Sport Polytechnicissä liikunnanohjaajan amk-tutkinnon ja ensimmäiset Chongqingin University of Science and Technologyn opiskelijat aloittivat Aviation Business -yhteistyöohjelmassamme.

Myös Vietnamissa järjestetyt Pathway -opintomme etenivät suunnitellusti. Jatkoimme yhteistyökoulutusta Maltalla ja Paul Bocuse Instituutin kanssa. Muita tärkeitä koulutuspartnereitamme olivat NHL Stendenin ammattikorkeakoulu, NHTV Breda, IMC Krems sekä Hotel School Hague.

TKI-hakekantamme uudistui ja kasvatimme etenkin kaupallisten koulutus-, tutkimus ja kehittämishankkeiden määrää.

Kaupallisia palvelumuotoilun kehittämishankkeita toteutettiin muun muassa Hotelli Kämpin, Musiikkitalon ja S-ryhmän kanssa. Järjestimme myös useita seminaaritapahtumia, ja olimme näkyvästi mukana kotimaisilla ja kansainvälisillä messuilla.

Elämys- ja hyvinvointitalous, vuoden aikana valmistuneet

 

Liikunta-alan monimuotokoulutus starttasi onnistuneesti

Haaga-Helian avoimen ammattikorkeakoulun liikunta-alan monimuotokoulutus käynnistyi Tampereen Varalan urheiluopistolla. Koulutuksemme on tarkoitettu ensisijaisesti Tampereella tai lähialueella työskenteleville liikunta-alan ammattilaisille, joilla on jo liikuntaneuvojan tutkinto tai liikunnan ammattitutkinto. Tavoitteemme on, että jokainen opiskelija saa vähintään 60 opintopistettä kasaan lukuvuoden aikana ja on sitä kautta kelpoinen hakeutumaan tutkinto-opiskelijaksi lukuvuodelle 2020–2021. Ensimmäiseen toteutukseen otettiin mukaan noin 30 opiskelijaa.

Haagan restonomikampuksen puolivuosisatainen taival

Haagan restonomikampus täytti 50 vuotta. Juhlavuoden tavoitteinamme oli tehdä Haagan restonomikoulutusta ja nimikettä tutummaksi sekä edistää matkailu-, ravitsemus- ja talousalan verkostoitumista. Juhlavuoden projektissammekorostuivat tiiviit suhteet alan elinkeinoon, kansainvälisyys sekä TKI-toiminta. Yksi juhlavuotemme huipennuksista oli isännöimämme valtakunnallinen RESTO 2020-tietotaitokilpailu. Kampuksen lisäksi myös restonomiopiskelijayhdistyksemme Pore ry täytti pyöreitä ja saavutti kunniallisen 30 vuodeniän.

RestoRace-kiertueella näkyvyyttä restonomikoulutukselle

Haaga-Helian Porvoon Campuksen opiskelijoiden suunnittelema RestoRace-kiertue vierailikymmenessä kaupungissa, jossa restonomeja koulutetaan. Kiertueen mukana kulki elämyksellinen tapahtumatori, jossa yleisö pääsi kokemaan täysin uudenlaisia asioita. Kiertueen tavoitteena oli tuoda esiin restonomikoulutuksen monipuolisuutta ja lisätä alan vetovoimasuutta. RestoRacen pääyhteistyökumppaneina toimivat Scandic Suomi ja Enjoy henkilöstöpalvelut.