HH VSK SISALTO 4

Digitalous

Digitalouden viime vuosi oli vahva kehittämisen vuosi. Olimme mukana rakentamassa mahdollisuuksien tulevaisuutta niin tutkintokoulutuksessa kuin jatkuvan oppimisen sarallakin.

Työelämän osaamistarpeiden muuttuessa myös opintotarjontamme muuttuu. Erityisesti tekoälyratkaisut eri muodoissaan luovat uusia osaamisvaatimuksia kiihtyvällä tahdilla. Toteutimme ensimmäistä kertaa Basics of AI -opintojakson yhteistyössä Microsoftin ja sen partneriyritysten kanssa. Toteutus yhdisti onnistuneesti osaajia tarvitsevat yritykset ja opiskelijat keskenään.

Myös jatkuvan oppimisen merkityksen kasvaminen näkyi tarjonnassamme. Ensimmäiset 30 op:n laajuiset erikoistumiskoulutuksemme, Digitekijä Fast Track (3AMK-yhteistyö) ja Urheilujournalismi, saivat hyvää palautetta.

Käynnistimme viiden ammattikorkeakoulun yhteisen AMKoodarin toteuttamisen – tähtäimessä laajentaa kansalaisten koodausosaamista ja kehittää jatkuvan oppimisen ohjausta osin tekoälyn avustuksella. Kiinnostus oppimispolkuihimme on ollut huikeaa, ja erityisen merkille pantavaa on ollut naisten aktivoituminen koodaustaitojen oppimiseen.

Tulevaisuuden Suomen uudet, monikulttuuriset osaajat ovat olleet yksi keskeisistä kohteistamme: Olemme luoneet maahanmuuttajataustaisten journalistien koulutusta ja tuottaneet Yritystä uralle -hankkeessa maahanmuuttajille ammatillisen suomen kielen oppia. Pyrimme avaamaan kielen kautta oven sydämeen ja kotouttamaan osaltamme Suomen kaipaamia osaajia yhteiskuntaan.

Opiskelijamme olivat avustamassa EU:n puheenjohtajuuskauden sihteeristöä kaikissa ministerikokouksissa ja osassa virkamieskokouksia. Teimme myös yhteistyötä ulkoministeriön kanssa kaksipäiväisessä ”Stronger together – Eastern partnership media conference” -tapahtumassa.

 

Digitalous, vuoden aikana valmistuneet

 

Journalismiopiskelijat tarkistivat Euroopan parlamenttivaalien faktat

Haaga-Helian journalismin opiskelijat tarkistivat Euroopan parlamenttivaalien yhteydessä median ja parlamentti ehdokkaiden esittämiä väitteitä osana 20 eurooppalaisen toimittajakoulutuksen EUfactcheck.eu -hanketta. Hankkeen tavoitteena oli torjua virheellisen tiedon leviämistä EU-vaalikampanjoinnin aikana, edistää faktoihin perustuvaa julkista keskustelua sekä tukea kaikenikäisten eurooppalaisten medialukutaitoa ja kiinnostusta yhteisiin asioihin.

Virtuaalinen First Half -opintokokonaisuus käynnistyi onnistuneesti

Haaga-Helia rakensi 15 asiantuntijan tiimissä virtuaalisen First Half -opintokokonaisuuden, joka on suunnattu lukukausimaksuja maksaville, kv-tutkinto-opiskelijoille. Tavoitteena oli mahdollistaa tutkinto-opintojen aloittaminen kotimaassa, mikäli Maahanmuuttoviraston viranomaiskäsittely vaikeuttaa opintojen normaalia aloittamista Suomessa. Tulevaisuudessa First Half -kokonaisuutta pyritään hyödyntämään entistä laajemmin.

Helsingin kaupungin työntekijöiden opintovalmennus ylitti odotuksensa

Haaga-Helia järjesti 60 opintopisteen laajuisen opintovalmennuksen Helsingin kaupungin tietohallinnon työntekijöille. Mukana oli 25 valmennettavaa Helsingin kaupungin viideltä toimialalta. Suurin osa opiskelijoista antoi valmennukselle arvosanan erittäin hyvä tai kiitettävä. Osaaminen kehittyi, ryhmän ilmapiiri oli innostunut ja luottamus omiin taitoihin kasvoi. Opintovalmennus on onnistunut esimerkki jatkuvasta oppimisesta.