HH VSK SISALTO 7

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Keskeinen tavoitteemme vuodelle 2019 oli toteuttaa ammatillista koulutusta sekä ammattikorkeakoulutusta monipuolisissa oppimisympäristöissä.

Haaga-Helia  oli  viime  vuonna  vetovoimaisin  opettajankoulutusta  järjestävä  ammattikorkeakoulu. Hakijamäärämme  ammatilliseen  opettajankoulutukseen  nousivat  tuntuvasti. Hakijoita  oli  yhteensä 1261  ja  uusia  opiskelijoita  otettiin  vastaan  350.  Vuoden  aikana  koulutusohjelmistamme  valmistui yhteensä 324 opettajaa, 20 erityisopettajaa sekä 14 opinto-ohjaajaa.

Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta vuoden aikana valmistuneet

Tärkeitä teemojamme olivat ohjaaminen, henkilökohtaistaminen sekä osaamisperustaisuus, joiden kehittäminen jatkuu myös tänä vuonna. Tuotimme opettajankoulutukseen digitaaliset osaamismerkit sekä niihin kuuluvat osaamisen osoittamisen kuvaukset, joilla tehostamme opiskelijoiden opintojen sujuvuutta sekä parannamme yhdenmukaisia toimintatapoja opettajakoulutuksen eri toteutusten välillä.

Aloitimme immersiivisen pedagogiikan kokeilun, jossa opiskelijamme toimivat itse opettajaopintojen lähijaksojen toteuttajina, jonka yhteydessä AOKK:n ohjaajat tarjosivat heille arvioinnin, suunnittelun ja toteutuksen tukea. Panostimme korkeatasoiseen TKI-toimintaan, joiden osalta kulunut vuosi oli menestyksekäs.

Teimme Haaga-Helian SalesLabissa biometriikkaa hyödyntävää ja opettajan ohjaukseen liittyvää vuorovaikutustutkimusta. Hankkeissamme kehitimme muun muassa opettajan työtä, oppijan oikeuksia sekä työelämä- ja korkeakoulupedagogiikkaa. Lisäksi tuotimme yhteensä 147 julkaisua.

Myös talouden kannalta kulunut vuosi oli onnistunut. Kaupallisestitoimintamme oli aktiivisinta ammatillisen toisen asteen organisaatioissa. Toteutimme monipuolista osaamisen kehittämistä Opetushallituksen rahoittamina. Yhtenä merkittävänä koulutuskokonaisuutena oli valtakunnallinen Parasta osaamista -hanke. Vahvistimme asemaamme myös yrityspuolella kouluttajakoulutusten kysynnän kasvun myötä.

Jatkoimme opettajankoulutuksen vientiä ulkomaille. Yhteistyömme Etelä-Afrikassa sijaitsevan Tshwane University of Technologyn kanssa oli tuloksellista. Syksyllä valmistui yhteistyömme viides opettajakoulutusryhmä.

Uusina koulutuksina aloitimme opettajien kouluttajille suunnatun Train the Trainer -ohjelman sekä yliopistojen esimiehille ja johtajille suunnatun Pedagogical Management Master -tutkintokoulutuksen. Olimme myös mukana EduExcellencen organisoimassa tekniikan alan koulutuksen kehittämisprojektissa Uruguayssa. Teimme projektissa yhteistyötä Valkeakosken ammattiopiston kanssa.