HH VSK SISALTO 9

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Laadimme vuonna 2018 yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallin, johon on koottu kaikki korkeakoulumme keskeiset yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toimenpiteet seuraavan viiden vuoden aikana. Sen ytimessä ovat tiivis ja aktiivinen työelämä- ja partneriyhteistyö, valmistuneidemme hyvä työllistyminen sekä kykymme tehdä nopeita muutoksia.

Vuonna 2019 jatkoimme vaikuttavuustyötä laatimalla yhteisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittariston. Olemme valinneet seuraaville viidelle vuodelle teemat, joissa arvioimme tarkemmin yhteiskunnallista rooliamme. Vuoden 2020 teemana on vaikuttava TKI-toiminta.

Käytännön tasolla teimme monipuolista vaikuttavuustyötä koko toimintavuoden ajan. Alla on nostettu esiin muutamia poimintoja vuoden varrelta.


 

Haagan kampuksella vietettiin 50-vuotisjuhlavuotta. Opiskelijat valitsivat juhlavuoden teemaksi vastuullisuuden ja etenkin Itämeren suojelun. Valitsimme yhteistyökumppaniksi John Nurmisen säätiön koordinoiman Puhdas Itämeri -hankkeen. John Nurmisen säätiö oli mukana lähes kaikissa juhlavuoden tapahtumissa kertomassa Itämeren suojelusta ja suojeluhankkeista.

Asensimme Porvoo Campuksen katolle kesällä 2019 useita korkean hyötysuhteen aurinkopaneeleita. Yhteistyökumppaninamme on toiminut aurinkosähkön asiantuntijayhtiö Play Green Finland Oy. Aurinkopaneelit tuottavat vuosittain sähköä kampuksen tarpeisiin noin 50 MWh, mikä se vastaa isoa osaa kampuksen vuotuisesta sähkönkulutuksesta.

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Tätä olemme selvittäneet yhteistyössä pääkaupunkiseudun kolmen ammattikorkeakoulun ja tekoäly-yritys Headai Oy:n kanssa. Headai on kehittänyt tekoälyyn perustuvaa käyttöliittymää, joka rakentaa osaamiskarttoja. Käyttöliittymään syötettiin kolmen ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat sekä suuri määrä dataa esimerkiksi työpaikkailmoituksista. Tuloksia vertaamalla saatiin tietää muun muassa miten opetussuunnitelmat vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeita.

Ammattikorkeakoulut lähettävät vuosittain viisi vuotta aiemmin valmistuneille alumneille uraseurantakyselyn. Kyselyn tavoitteena on seurata miten alumnit ovat sijoittuneet työelämään ja miten tutkinto on auttanut heitä työurallaan. Kyselyn perusteella valtaosa alumneistamme ovat tyytyväisiä tutkintoonsa työuran kannalta (85 %) ja suosittelevat koulutusta myös muille (84 %). Alumnienemme mukaan tutkinto on myös antanut heille riittävät valmiudet työelämään (81 %).

 

Korkeatasoisen koulutuksen vaikutukset yksilöihin ja yhteiskuntaan

> Työelämän nykyisiä ja tulevia vaatimuksia vastaava osaaminen

> Ovien avaaminen työelmään:
  - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllistyminen
  - laadullinen työllistyminen koulutusta vastaavin töihin

> Koulutuksen vaikutukset valmistuneiden toimeentuloon ja hyvinvointiin

> Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

> Opiskelijoiden ja henkilöstön vaikuttaminen yhteiskunnassa

Taloudelliset vaikutukset

> Haaga-Helian toiminnan kautta syntyneet rahavirrat

TKI- ja verkostotoiminnan vaikutukset

> Työelämässä olevien opiskelijoiden osaamisen välitön hyödyntäminen ja vaikutukset yritysten ja yhteisöjen liiketoimintaan

> Ammatillisen koulutuksen pedagogiikan kehittyminen

> Asiakkaiden ja kumppanien vahvistunut osaaminen

> Uusi yritystoiminta ja liiketoiminta

> TKI-toiminnassa syntynyt asiantuntijuus

> TKI-toiminnassa syntyneet palvelut ja tuotteet ja niiden käyttöönoton vaikutukset

> Yritysten sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden parantunut kilpailukyky ja kansainvälistyminen

Ympäristövaikutukset

> Henkilöstön kestävän kehityksen vahvistunut osaaminen ja toiminta päästöjen vähentämiseksi

> Päästöjen vähentäminen henkilöstön ja opiskelijoiden etätyöskentelyllä

> Kestävän kehityksen edistäminen TKI-toiminnan ja koulutuksen kautta