Strategia

Toimimme arvoperustamme mukaisesti ja seurasimme uskollisesti missiotamme.

Haaga-Helia avasi hyvin ovia työelämään.

MISSIO

Haaga-Helia avaa ovet työelämään.

VISIO

Olemme kiinnostavin suomalainen ammatillinen korkeakoulu.

OSASTRATEGIA

Laadukas koulutus ihmislähtöisesti

Myynti, palvelu ja yrittäjyys kaiken ytimessä

Innovaatiot verkostoissa

 

MAHDOLLISTAJAT

Opiskelijoiden ja henkilöstön innostus ja osaaminen.
Kansainvälinen kasvu kumppaneiden kanssa.
Digitaaliset ratkaisut palveluissa ja toiminnoissa.

ARVOPERUSTA

Uudistamme ja palvelemme liike-elämää vastuullisesti, yhdessä toimien ja taloudellisesti kehittävästi.

 


Teimme paljon strategista työtä seuraavaan sopimuskauteen 2021–2024 valmistautuessamme. Uuden strategian 2021–2030 valmistelutyö aloitettiin syksyllä 2019 järjestetyllä verkkoaivoriihellä. Siih​en osallistui lähes 3000 henkilöä, jotka edustivat opiskelijoitamme, henkilöstöämme, alumnejamme sekä yhteistyökumppaneitamme.