Rehtori Teemu Kokko

Seuraavaan strategiakauteen valmistautumista

Toimintavuosi oli tulevaisuuteen valmistautumisen vuosi. Strategiakautemme toiseksi viimeinen vuosi ja tietoisuus vuonna 2021 voimaantulevasta ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista toimivat meille vahvoina kannustimina.

Aloitimme laajan koulutusuudistuksen tavoitteena strukturoida tarjontaamme siten, että se vastaa työelämän ja uuden rahoitusmallin vaateisiin. Uudistuksen ensimmäisinä toimina vähensimme hakukohteitten määrää ja määrittelimme AMK-tutkintokoulutuksen Haaga-Helia-tasoiset yleisosaamiset. Aloitimme myös uuden strategiamme rakentamisen yhdessä henkilöstömme, opiskelijoidemme sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Pääkaupunkiseudun kolmen suuren ammattikorkeakoulun 3AMK-yhteistyö (Haaga-Helia, Laurea, Metropolia) syventyi, ja etenimme kaikilla yhteistyöalueilla. Yhteiskunnallisesti näkyvintä työtä teimme koulutussuunnittelua tukevissa tekoälypohjaisissa hankkeissa. Ne herättivät paljon kansallista mielenkiintoa, ja toimivat esimerkkeinä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalan EU-puheenjohtajuuskauden kokouksessa syksyllä 2019.

Virallisten partnereidemme määrä saavutti sadan yrityksen rajan. Yritysten kanssa tehtävä monitasoinen yhteistyö kehitti opetustamme ja vahvisti TKI-työtämme. Helia-säätiö tuki jälleen toimintaamme n. 800.000 eurolla, mikä mahdollisti monia digitalisaation ja henkilöstön kehittämishankkeita. Henkilöstö osallistui aktiivisesti erilaisiin koulutuksiin ja toi siten uutta osaamista Haaga-Heliaan.

Yhteistyömme opiskelijakunnan kanssa oli rakentavaa ja avointa. Opiskelijat osallistuivat laajasti toimintaamme. Haaga-Helian hallituksen vahva tuki omaehtoiseen kehittämiseemme ja erilaisiin kokeiluihin loi pohjaa sille, että olemme eturivin ammattikorkeakoulu.

Taloudellisesti teimme budjetoitua paremman tuloksen ja akateemiset mittarit olivat tavoitteiden mukaisia. Myös TKI-työssä sekä kaupallisissa toiminnoissa etenimme suunnitelmien mukaisesti, vaikka Tallinnan hospitality-alan koulun toimilupa jäi saamatta syistä, jotka eivät olleet laadullisia.

Toimintavuosi oli työntäyteinen. Opetuksessa toteutimme monia innovatiivisia hankkeita ja kansainvälinen näkyvyytemme oli hyvällä tasolla. Haaga-Helia avasi ovia työelämään ja rakensi perustaa myös tulevien vuosien menestykselle.

Teemu Kokko

rehtori