Seuraavaan strategiakauteen valmistautumista

Seuraavaan strategiakauteen valmistautumista

Avainluvut 2019

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

  2019 2018 2017
VETOVOIMA (ENSISIJAISET HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA) 3,5 3,4 3,8
ENSISIJAISET HAKIJAT 8 997 7 926 7 085
ALOITUSPAIKAT 2 566 2 344 1 862
OPISKELIJAMÄÄRÄT 9 084 9 033 9 096
TUTKINNOT 1 726 1 857 1 753

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

  2019 2018 2017
VETOVOIMA (HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA) 3,6 3,3 4,0
ENSISIJAISET HAKIJAT 1 261 1 150 1 404
ALOITUSPAIKAT 350 350 353
OPISKELIJAMÄÄRÄT 462 530 510
TUTKINNOT 358 342 402

Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

  2019 2018 2017
VETOVOIMA (ENSISIJAISET HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA) 3,6 3,0 5,6
ENSISIJAISET HAKIJAT 1 460 1 055 980
ALOITUSPAIKAT 407 352 175
OPISKELIJAMÄÄRÄT 1 059 958 869
TUTKINNOT 207 213 190

Kansainvälisyys

  2019 2018 2017
Opiskelijavaihdot 350 976 1 047
Opiskelijoiden ulkomainen työharjoittelu 86 142 207
Asiantuntijavaihdot 654 718 637

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

  2019 2018 2017
Julkaisut (koti- ja ulkomaiset artikkelit ja kirjat) 777 427 325
Ulkopuolinen rahoitus 64 % 60 % 67 %