Tuloslaskelma

 

Konserni

Konserni

Emo

Emo

  1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
LIIKEVAIHTO 61,635,342.41 59,555,172.03 61,502,379.25 59,422,964.98
Toiminnan muut tuotot 1,781,400.59 2,243,951.32 1,781,400.59 2,243,951.32
         
Materiaalit ja palvelut -1,221,775.03 -970,600.29 -1,176,074.71 -970,600.29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat        
Ostot tilikauden aikana -608,202.12 -561,138.74 -569,311.80 -561,138.74
Ulkopuoliset palvelut -613,572.91 -409,461.55 -606,762.91 -409,461.55
         
Henkilöstökulut -39,686,308.68 -39,894,835.34 -39,666,615.77 -39,883,429.99
Palkat ja palkkiot -33,150,469.21 -33,116,567.84 -33,134,092.43 -33,106,937.84
Henkilösivukulut        
Eläkekulut -5,406,305.81 -5,225,924.73 -5,403,053.51 -5,224,266.49
Muut henkilösivukulut -1,129,533.66 -1,552,342.77 -1,129,469.83 -1,552,225.66
         
Suunnitelman mukaiset poistot -2,717,274.92 -2,249,755.07 -1,977,866.07 -1,988,209.00
Toiminnan muut kulut yhteensä -17,857,927.70 -17,949,402.62 -18,901,661.96 -17,874,468.49

 

 

 

 

 

LIIKEVOITTO / TAPPIO 1,933,456.67 734,530.03 1,561,561.33 950,208.53

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja -kulut

 

 

 

 

Osuus osakkuusyritysten tappiosta -222,346.29 -58,076.74 0.00 0.00
Muut korko- ja rahoitustuotot 203,503.11 469,117.89 333,964.70 264,022.51
Korkokulut ja muut rahoituskulut -351,186.00 -127,600.18 -351,152.73 -127,600.18
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -370,029.18 283,440.97 -17,188.03 136,422.33

 

 

 

 

 

         
VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINP. SIIRTOJA JA VEROJA 1,563,427.49 1,017,971.00 1,544,373.30 1,086,630.86
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,563,427.49 1,017,971.00 1,544,373.30 1,086,630.86