Kirjasto kapea

Kirjasto- ja tietopalvelut

Keskeisenä tavoitteenamme oli edistää ja tukea opiskelijoiden opintoja 3AMK-korkeakoulujen (Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia) välillä tarjoamalla kolmen kirjaston kokoelmat ja palvelut opiskelijoiden käyttöön. Valmistelimme sen puitteissa uuden Koha-kirjastojärjestelmän käyttöönottoa ja täsmensimme valmistelun yhteydessä 3AMK-kirjastojen yhteistyösopimusta. Lisäksi päätimme perustaa yhteisen 3AMK-verkkokirjaston.

Kehitimme e-kirjakokoelmaamme erityisesti kurssikirjojen osalta ja paransimme siten kirjojen saatavuutta ajasta ja paikasta riippumatta. Huomioimme erityisesti ulkomailla opiskelevat opiskelijaryhmämme. Laadimme opasvideoita ja verkko-oppaita tiedonhankinnan tueksi ja järjestimme tiedonhaun infoja kirjastoissa ja verkossa.

Tuimme avointa TKI-toimintaa järjestämällä avoimen tieteen ja tutkimuksen kiertueen henkilökunnallemme, edistämällä rinnakkaistallentamista sekä laatimalla Avoin TKI-toiminta Haaga-Heliassa -verkko-oppaan. Osallistuimme myös AMKIT Avoin toimintakulttuuri -hankkeeseen.

Otimme huomioon erilaiset oppijat korkeakoulussamme hankkimalla heidän käyttöönsä lainattavia lukikalvoja ja -viivaimia, skannaavia kyniä sekä vastamelukuulokkeita. Tiivistimme myös yhteistyötä saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus Celian kanssa.

Valmistauduimme robotiikan käyttöönottoon kirjaston laskutusprosessissa.

 

Haaga-Helian kirjasto