Palvelut kapea

Opiskelijapalvelut

Toimintavuotemme 2018 painottui uudistuksiin. Otimme käyttöön uuden Peppi-perusrekisterin opiskelijahallintojärjestelmänä. Toimimme aktiivisesti valtakunnallisessa opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa, ja hakijapalvelumme hoiti kolmen koulutusalan valtakunnallista vastuukorkeakoulutehtävää. Lisäksi vahvistimme 3AMK-opintojen opintohallinnollisia prosesseja.

Sähköisen asioinnin edistäminen oli edelleen yksi keskeinen tehtävämme. Kehitimme palveluitamme keräämällä aktiivisesti palautetta. Saimmekin talon sisäisessä palveluiden kehittämisen PALKE-kyselyssä erinomaisen tuloksen.

Palveluihimme kuuluvat hakijapalvelut, viiden opintotoimiston tarjoamat opintoasiain palvelut sekä opiskeluhyvinvointiin liittyvät palvelut. Palvelimme jokaisella kampuksella opiskelijoita opintojen eri vaiheissa hakuprosessista valmistumiseen asti. Opiskeluhyvinvoinnin palvelumme tukivat opiskelijoiden opintojen sujuvaa etenemistä ja valmistumista. Tavoitteemme on tämän kautta edelleen parantaa akateemisia tuloksia.