Kaupalliset kapea

Kaupalliset palvelut

Kaupallisten toimintojemme liikevaihto oli vuonna 2018 3,58 miljoonaa euroa. Suurimman osan liikevaihdostamme tuottivat yrityksille ja yhteisöille räätälöidyt koulutukset ja kehittämisohjelmat. Maksullisen avoimen lyhytkoulutuksemme kysytyimpiä kursseja olivat palvelumuotoiluun, digiosaamiseen, 3D-mallinnukseen ja HRD-osaamiseen liittyvät koulutukset. Tilavuokrauksemme liikevaihto ylsi toimintavuonna uuteen ennätykseen.

Panostimme vuoden aikana vaikuttavuutemme ja näkyvyytemme vahvistamiseen. Jatkoimme palvelujen digitalisointia ja otimme käyttöön HubSpot-markkinoinnin automaation. Olimme vuoden aikana mukana kahdeksassa messutapahtumassa. Alumnitoiminnassa kehitimme mentorointiohjelmaa yhteistyössä alumnien kanssa ja osallistimme heitä enemmän opiskelijoiden osaamisen ja Haaga-Helian edistämiseen. Rakensimme ketterän kehityksen mahdollistavan varainhankintakonseptin ja käynnistimme aktiivisen varainhankinnan.

Aloitimme partnereiden profiloinnin tavoitteenamme kohdentaa heille paremmin yksilöllisiä palveluita. Syksyllä toteutetun partnereiden mainetutkimuksen mukaan opiskelijamme pitivät houkuttelevimpina partnereina niitä, jotka tekivät aktiivista oppilaitosyhteistyötä, kuten Finavia ja Nordic Business Forum.

Duuniin.net -rekrytointimessuille osallistui 81 yritystä, ja kehitimme tapahtuman yhteydessä opiskelijayhteistyötä Keudan kanssa. Rekrytointimessuilla 35 toisen asteen opiskelijaa toteutti opintoihin liittyvän videointiprojektin ja suoritti opintojaksoilla ja näyttöjen kautta yli 250 opintopistettä. Laura™-rekrytointiportaaliin jätettiin ennätykselliset 5 098 työpaikkailmoitusta, ja opiskelijoiden ohjaustilassa Urapisteessä kävi yli 400 opiskelijaa. Lisäksi toteutimme Tiitus-rekrytointisovelluspilotin, jalkauduimme aktiivisesti koulutusohjelmiin ja kampuksille sekä tuotimme maksaville kansainvälisille opiskelijoille Career Coaching -verkkokurssin.

Aloitimme Vietnamin tutkintokoulutus-markkinalle suunnitellun polkuopintokokonaisuuden yhteensä 15 opiskelijalle paikallisen kumppanin ja suomalaisen konsortion kanssa. Valmistelimme tilauskoulutuskonseptin sekä solmimme tradenomin tutkintoon johtavasta koulutuksesta sopimuksen libanonilaisen ostajan kanssa. Ensimmäiset tilauskoulutusopiskelijat aloittivat International Business -ohjelmassa syksyllä 2018. Lukuvuosimaksullisen koulutuksen prosessin osalta kesäkuussa 2018 lanseerasimme ensimmäisen jatkuvan opiskelijahaun, joka perustuu hakijoiden SAT-pistetulokseen. Solmimme Jordaniassa Luminus Tecnical Universityn Collegen kanssa Bachelor in Hospitality -koulutusyhteistyösopimuksen. Tämän lisäksi korkeakoulumme akkreditoitiin Jordanian opetusministeriössä.

Koulutusviennissä vahvistimme läsnäoloa Kiinan markkinoilla. Haaga-Helian ja Guangzhou Sports Polytechnicin yhteisestä koulutusohjelmasta valmistuivat ensimmäiset opiskelijat joulukuussa 2018. Kiinan opetusministeriö myönsi järjestämisluvan Chongqing University of Science and Technologyn kanssa toteutettavalle Aviation Business -koulutusohjelmalle. Lupia myönnettiin ainoastaan 17 ohjelmalle vuonna 2018 koko Kiinassa. Toimintavuoden aikana solmimme kolme uutta aiesopimusta yhteistutkinnoista ja liityimme jäseneksi Business Finlandin koordinoimaan Finnish Winter Sport Clusteriin, jonka tarkoituksena on vahvistaa suomalaisen talviurheiluosaamisen viemistä Kiinaan. Tämän lisäksi olemme aktiivisesti valmistelleet TKI- ja koulutuskeskuksen avaamista Suzhoun alueelle Etelä-Kiinassa vuonna 2019.

 

Tule osaksi nostetta