TKI kapea

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja -palvelut

Edistimme strategisesti TKI-työtä ja osaamistamme erityisesti ydinosaamisalueillamme: yrittäjyydessä, myynnissä, palveluissa, digitaalisuudessa ja pedagogiikassa. Rakensimme kuudetta ydinosaamisaluettamme, liiketoiminnan kehittämistä. TKI-työn vaikuttavuutta ydinosaamisissamme edistivät koulutusyksiköissämme aloittaneet Head of R&D:t. Tarjosimme haagahelialaisille ulkoisen rahoituksen hakemiseen tukea mm. osaamisen kehittämisessä, hankehakemusten teossa ja hankeviestinnässä. Uusien hankealoitteiden ja -hakemusten tuottamiseksi kehitimme Haaga-Helian, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun 3AMK:n TKI-yhteistyönä ProjektiBoosteri-hankeideointityökalua.

Käynnistimme kaksi uutta tekoälyä ja biometriikkaa hyödyntävää laboratoriota. SalesLab ja eComLab tarjoavat uusia avauksia mm. myynnin ja vuorovaikutuksen tutkimiseen, opettamiseen ja edistämiseen. Labit luovat kiinnostavia kansainvälisiäkin yhteistyömahdollisuuksia.

Uudistimme Master-koulutukset. Uudistustyöhön osallistui kanssamme laaja joukko Haaga-Helian opetushenkilöstöä ja opiskelijoita. Varmistimme, että tulevaisuuden työelämän tarpeet ja näkemykset huomioidaan uusituissa koulutuksissa ottamalla uudistustyöhön mukaan myös työelämäedustajia. Syksyllä 2019 käynnistyvät kahdeksan Master-koulutusta ja niihin sisältyvät 12 suuntautumisvaihtoehtoa mahdollistavat monialaiset, joustavat ja yksikölliset opintopolut. Teemme ensimmäiset opiskelijavalinnat koulutuksiin keväällä 2019.

SmartUp-hankkeen puitteissa rakensimme kolmen muun eurooppalaisen korkeakoulun kanssa kansainvälisen yrittäjyyden maisteriohjelman. 3AMK-yhteistyössä toteutimme puolestaan kansainvälisen CERN Bootcamp -innovaatio-opintokokonaisuuden, johon osallistui eri alojen Master-opiskelijoita kaikista kolmesta 3AMK-ammattikorkeakoulusta.

 

StartUp School tuki opiskelijoiden yrittäjyyttä

StartUp Schoolissa tuimme Haaga-Helian opiskelijoita yritystoiminnan käynnistämisessä ja kasvun kiihdyttämisessä. Tarjosimme tutkinto-opintoihin sisällytettäviä opintokokonaisuuksia sekä laajensimme opintotarjontaamme, jotta se vastaa entistäkin paremmin tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita. StartUp School-yhteisömme laajeni yli 1 000 opiskelijaan. Kehitimme palveluitamme ja konsepteja koulutusviennin tarpeisiin. Toteutimme yrittäjyyden koulutuskokonaisuuden Etelä-Afrikassa sekä moduulin Ukrainassa. Järjestimme korkeakoulun johdolle StartUp Week -tapahtuman, johon osallistui asiakkaita myös Etelä-Afrikasta sekä Botswanasta.

Tuimme Helsinkies Entrepreneurship Societyn toiminnan käynnistämistä. Opiskelijoiden perustaman yhteisön toiminta käynnistyi vauhdikkaasti: vuoden lopussa jäseniä oli 102. Vedimme 3AMK:n yrittäjyyden ryhmäntoimintaa. Osallistuimme 3AMK-opiskelijoille suunnattujen Cambridge Venture Camp -yrittäjyysleirien toteutukseen Suomessa ja Englannissa sekä 10 days 100 challenges -tapahtumaan. Lisäksi tuimme 3AMK-opettajien yrittäjyysosaamisen kehittymistä eri tapahtumien kautta.