Digitalous kapea

Digitalous

Vuosi 2018 oli yksiköllemme uudistumisen aikaa. Uudistimme organisaatiota ja muodostimme asiantuntijoistamme kahdeksan osaamistiimiä, jotka aloittivat uudessa muodostelmassa uuden lukuvuoden alkaessa. Organisoitumisella yksikkömme valmistautuu osaltaan tulevaisuuden koulutuksen uusiin muotoihin, jossa jatkuvan oppimisen ratkaisut nousevat aiempaa isompaan rooliin. Vahvistimme samalla TKI-hanketyön roolia muodostamalla oman tiimin myös TKI-osaajistamme.

Muutokset toivat lisää virtaa tekemiseemme, ja erityisesti akateemiset tuloksemme olivat ennätykselliset. Taustalla on toki myös toimivia oppimisen ratkaisuja, kuten Softala ja Newsroom, jotka toimivat lab-oppimisalustoina projekteissa oppimiselle. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja erilaisten projektien ansiosta myös julkaisuja syntyi enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 61.

Toimme tarjontaan ensimmäiset uudenlaiset jatkuvan oppimisen ratkaisut – Digitekijä Fast Track- (kumppaneina Laurea ja Metropolia) ja Urheilujournalismi-erikoistumiskoulutukset. Kaikkiaan 50 opiskelijaa erikoistui käytännönläheisissä Master-tason monimuotototeutuksissa, jotka yhdistivät teoriaa ja käytäntöä sekä työelämäprojekteja. Toimme myös tarjontaamme kokonaan verkossa toteutettavan tietojenkäsittelyn tutkinnon, jolla vastaamme entistä paremmin työssäkäyvien opiskelijoiden tarpeisiin.

Olemme mukana lukuisissa kehittämishankkeissa OKM:n kärkihankerahoitusten myötä. Uusia näistä ovat muun muuassa KiVAKO, jossa olemme vetovastuussa ja luomassa uudenlaista kieltenopetuksen tarjontaa kansallisesti ja alueellisesti. APOAssa puolestaan kehitämme oppimisanalytiikkaa verkkototeutuksiin. Asiantuntijamme ovat mukana Kauppakamarin rahoittamassa Yritystä uralle! -hankekokonaisuudessa, jossa rakennetaan opintopolkuja toiselta asteelta ammattikorkeakouluun ja luodaan malleja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden integroimiseksi työelämään. Aiemmin käynnistyneet hankkeemme liittyvät esimerkiksi big dataan ja sen hyödyntämiseen uuden liiketoiminnan luomisessa, työssäoppimisen muotoihin ja osaamisen mobiiliin todentamiseen, tiedeviestintään ja mediakasvatukseen.

 

Opiskelijaprojektissa tuotettiin vanhustenhuoltoon Carefree-aktiivisuustunnistin

Haaga-Helian opiskelijat kehittivät markkinoille aivan uudenalaisen järjestelmän vanhusten aktiivisuudenseurantaan. Käytännössä Carefreeksi nimetyn järjestelmän avulla omaiset voivat varmistua siitä, että ikääntyneen vanhemman arki sujuu. Järjestelmä tarjoaa kuvaaja-analyysin vanhuksen päivän aktiviteeteista, tuottaa oleellisesta datasta kuvaajia ja hälyttää omaisia kriittisissä tilanteissa. Järjestelmän kehitys alkoi Haaga-Heliassa syyskuussa 2018 ja se oli valmis joulukuussa 2018.

Virtuaaliluonto-hanke kehittää asiakaskokemusta luontomatkailussa

Haaga-Helian ja kolmen muun korkeakoulun yhteisessä Virtuaaliluonto-hankkeessa on pilotoitu digitaalisia ratkaisuja ja tutkittu näiden vaikutusta matkailijoiden päätökseen matkustaa Suomeen. Hankkeessa on selvitetty muun muassa esineiden internetiä, 360-videoita sekä lisättyä todellisuutta. Näistä tutkimuksista koostetaan luontomatkailuyrittäjille ohjeita, joita he voivat hyödyntää palveluidensa markkinoinnissa. Hankkeessa tehtiin vuoden aikana nopeita kokeiluja, käyttäjätutkimuksia, prototyyppejä ja laadukkaita 360-videoita (http://virtual.outdoorsfinland.com), joiden pohjalta matkailuyrityksille luotiin parhaita käytäntöjä ja suosituksia virtuaalisuuden hyödyntämiseen.

 

Journalismiopiskelijat järjestivät SuomiAreena Goes Eduskunta -tapahtumaa

Haaga-Helian journalismin opiskelijat pääsivät maaliskuussa tenttaamaan päättäjiä MTV Uutisten ja Porin kaupungin järjestämässä SuomiAreena Goes Eduskunta -iltapäivässä.  Tämä oli jo toinen kerta, kun journalismin koulutusohjelma oli rakentamassa ja toteuttamassa Suomi Areenan ennakkotapahtumaa yhdessä eduskunnan ja MTV Uutisten kanssa. Tapahtumassa oli teemana Irti mun profiilista! - nuoret ja turvallisuus. Keskusteluissa käytiin läpi nuorten turvattomuuden syitä, katuturvallisuutta sekä median tekijöiden ja kokijoiden vastuuta. Keskustelijoina oli ministereitä, kansanedustajia, tutkijoita, järjestöasiantuntijoita ja median edustajia.