EHT kapea

Elämys- ja hyvinvointitalous

Yksikkömme toiminta jatkui vahvana kolmella kampuksella. Ylitimme tavoitteet kaikissa tutkinnoissa ja lisäsimme avoimen ammattikorkeakoulun ja kesäluku kauden tarjontaa. Tarjoamme edelleen kaikilla kampuksilla koulutusta sekä suomeksi että englanniksi. Haagan restonomikampuksella koulutimme matkailun ja hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohtoon sekä ruokatuotannon johtamiseen erikoistuneita restonomeja. Porvoosta valmistui matkailurestonomeja ja tradenomeja. Vierumäellä opiskeltiin liikunnan AMK- ja Master-tutkintoon.

Yksikkömme kehittämisen painopisteet olivat osaamisperustaisuudessa, joustavissa opintopoluissa ja opinnollistamisessa sekä tiimiopettajuudessa ja kampusyhteistyössä. Experience Designer -pilottikoulutuksessa kolmen kampuksen opiskelijat luovat yhdessä elämysalan yritystoimintaa. Kehitimme tiimiorganisaatioita vastaamaan paremmin osaamisalueiden mukaista työskentelyä. Myös TKI-osaamisemme vahvistui, kun yksikkömme yhteinen Head of R&D aloitti työnsä elokuun alussa.

Ulkoinen TKI-rahoituksemme kasvoi ja kaupallisten palvelujen liikevaihto ylitti tavoitteet. Koulutusviennin osuus kaupallisista palveluistamme jatkoi kasvuaan. Vierumäellä ensimmäiset 12 kiinalaisopiskelijaa suoritti liikunnan Bachelor-tutkinnon Guangzhou Sport Polytechnicin kanssa vuonna 2015 aloitetun yhteistyön tuloksena. Chongqing University of Science and Technologyn viisi asiantuntijaa oli Porvoon kampuksella syksyn ajan perehtymässä Aviation Business -koulutukseen. Haagassa jatkoimme yhteistyökoulutusta Maltalla ja Paul Bocuse Instituutin kanssa. Muita tärkeitä korkeakoulupartnereitamme olivat Stendenin yliopisto, NHTV Breda ja IMC Krems. Henkilöstömme osallistui aktiivisesti uuden Tallinnan koulutusyksikön suunnitteluun.

Kaikilla kampuksillamme opiskeltiin läheisessä yhteistyössä työelämän kanssa. Järjestimme useita opiskelijoille ja elinkeinoelämän edustajille suunnattuja seminaaritapahtumia. Valtakunnalliset matkailukoulutuksen verkostopäivät marraskuussa Haagan kampuksella kokosi yhteen koulutuksen asiantuntijoita kaikkialta Suomesta.

 

Experience Designer -koulutus yhdistää eri koulutusalat

Vuoden alussa käynnistyi uudenlaisen Experience Designer -koulutuksen suunnitteluprojekti. Koulutuksessa keskitytään elämys- ja hyvinvointitalouden palveluliiketoiminnan kehittämiseen, ja ajatuksena siinä on luoda erilaisille asiakasryhmille sykähdyttäviä ja merkityksellisiä kokemuksia. Suunniteltava 60 op:n laajuinen koulutuskokonaisuus on ainutlaatuinen, sillä siinä on mukana opiskelijoita kolmelta eri koulutusalalta – tradenomi-, restonomi- ja liikunnanalan koulutuksista.

Haaga-Helia tuottaa Sport Management -koulutuspalveluja Kiinaan

Haaga-Helia ja Guangzhou Polytechnic of Sports (GPS) solmivat yhteistyösopimuksen Sport Management -alan koulutuksesta Kiinassa. Sopimus on ainutlaatuinen ja jatkoa vuonna 2015 allekirjoitetulle koulutussopimukselle korkeakoulujen välillä. Yhteistyön aikana Haaga-Helia ja Guangzhou Polytechnic of Sports (GPS) -korkeakoulu tuottavat yhdessä kolmen vuoden Sport Management -alan koulutuksen, josta Haaga-Helian toteuttaa puolet (90 op). Viimeinen vuosi opinnoista suoritetaan Suomessa. Ohjelman suorittaneet voivat hakea Haaga-Helian Bachelor-opiskelijaksi ja saada tutkinnon noin puolen vuoden lisäopintojen jälkeen.

LAB8 – ainulaatuisia palvelukokemuksia

Vuonna 2018 Haaga-Heliassa käynnistyi palvelukokemusten kehittämisen laboratorion, LAB8:n (www.lab8.fi) kehitystyö. Innovatiivinen LAB8 – Service experience laboratory yhdistää luovuuden, palveluyritykset ja kehittämällä oppimisen. Se on kokeilulaboratorio, jossa yritys voi yhdessä Haaga-Helian asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa luoda ja rakentaa palvelunsa idea-aihiosta viimeiseen silaukseen. LAB8:n tarkoituksena on luoda yrityksille elämyksellisiä ja toimivia ratkaisuja. LAB8 tuo yhteen yritykset, Haaga-Helian opiskelijat ja opettajat. Laajan opiskelija- ja kumppaniverkoston avulla uutta kokeillaan ketterästi: esimerkiksi nopea protoilu (fast prototyping) on yksi LAB8:n kahdeksasta palveluosioista. Muihin palveluihin kuuluvat muun muassa palvelumuotoilu, trendiraportit ja lisätty todellisuus.