Liiketalous kapea

Liiketalous

Kehitimme vuoden aikana useita toimintojamme, joiden tavoitteena on edistää opiskelijoidemme valmistumista. Tuimme valmistumisprosessia lisäämällä digitaalisen Exam-tenttijärjestelmän käyttöä siten, että kaikki uusintatentit toteutetaan nyt siellä. Jatkoimme paljon kansallista näkyvyyttä saavuttaneita näyttöpäiviämme ja edistimme samalla työelämässä hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen eli opinnollistamisen prosesseja.

Veimme eteenpäin vuosina 2015–17 uusittuja opetussuunnitelmia ja uusimme myös työharjoitteluprosessin. Kehitimme yhteistyötapaamisia opiskelijoiden kanssa ja saimme heiltä tästä hyvää palautetta. Kauppakamarin myöntämällä tuella edistimme syksyllä toiselta asteelta kolmannelle siirtymisen edellytyksiä.

Liiketalouden valmistuneet 2018

Näiden lisäksi vahvistimme tiimityön pelisääntöjä ja yhteisöllistä toimintaa opettajien Jatkumo-valmennuksessa. Hyödynsimme kehitystyössä Disc-luonnetyyppianalyysia. Käynnistimme yhteistyöverkoston kanssa Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutuksen. Olimme myös aktiivisesti mukana edistämässä valtakunnallista digitaalista valintakoeuudistusta. 

Yksikössämme on käynnissä kaksi isoa tutkimushanketta, Internet of Things and Rapid Prototyping (Erasmus+) ja Taidot Työhön (Suomen Akatemia), sekä useampia pienempiä hankkeita. Lisäksi panostimme merkittävästi uusien isojen hankehakujen valmisteluun. Rekrytoimme Head of R&D:n, jonka tehtävänä on vahvistaa yksikkömme TKI-toimintaa.  Perustimme myös yhteistyössä Myynnillä arvoa -ydinosaamisalueryhmämme kanssa kansainvälisesti merkittävän tutkimus- ja opetusalustan SalesLabin. Teimme aktiivista työelämäyhteistyötä TKI-toiminnassa, opetuksessa ja kaupallisissa palveluissa. Lisäksi kaupallisissa palveluissa toteutimme Danske Bankille laajan valmennuksen finanssialan osaamisen päivittämiseksi.

Kansainvälisyys leikkasi läpi koko toimintamme. Teimme aktiivista tutkimus- ja koulutusyhteistyötä Venäjän ja useiden Keski-Euroopan maiden kanssa. Elokuussa toinen opiskelijaryhmä aloitti International Business -ohjelmassamme Meksikossa. Veimme hankerahoituksella myyntiosaamista Aasiaan ja tutkimme mahdollisuuksia toimia aktiivisemmin siellä. Valmistelimme International Business -ohjelmalle kansainvälistä kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen laatutunnusta eli EPAS-akkreditointia. Käynnistimme ohjelmassa myös uuden kaksoistutkinnon Ranskassa.  

 

Best Seller Competition viedään Aasiaan

Haaga-Helian ja Turun ammattikorkeakoulun menestyskonsepti Best Seller Competitionin vientiprojekti Kaakkois-Aasiaan käynnistyi loppuvuodesta 2018. South-East Asian Sales Competition -nimellä kulkeva kilpailun vientiprojekti liittyy SEASAC – South-East Asian Sales Competition -hankkeeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa Kaakkois-Aasian yliopistojen kykyä tarjota ammattitaitoisia B2B-ammattilaisia kehittyville kansainvälisille markkinoille. Haaga-Helia on hankkeessa kumppanina, ja sitä koordinoi Turun ammattikorkeakoulu. Best Seller Competitionin pohjalta on aiemmin syntynyt European Sales Competition, jossa kilpailee vuosittain opiskelijoita useista eurooppalaisista korkeakouluista.

Työn ja opintojen yhdistämistä edistetään liiketalouden opinnoissa

Haaga-Heliassa on kehitetty yhä joustavampia tapoja korkeakoulun ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamiseen ja näyttämiseen. Liiketalouden koulutusohjelman osaamisen näyttöpäivät on ollut menestys, ja koko talon kattava Work & Study -malli on mahdollistanut työn ja opintojen yhdistämisen jo usealle opiskelijalle. Työn ja opintojen yhdistämistä pyritään helpottamaan kehittämällä aktiivisesti työelämässä hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen eli opinnollistamisen prosesseja. Kehitystyön ansioista opiskelijat suorittavat opintojaan nopeammin, eikä heidän tarvitse opiskella taitoja, joita heillä jo on.

Iot rapid-proto labs tähtää nopeaan tuotekehitykseen

Haaga-Helia käynnisti vuonna 2018 IoT Rapid Proto Labs -hankkeen, joka edistää IoT (Internet of Things) -tuotekehitysosaamista ja nopeuttaa sen hyödyntämistä. Hankkeessa kansainväliset ja monitieteiset IoT Proto-Lab -tiimit käynnistävät, kokeilevat ja testaavat innovatiivisia IoT-ratkaisuja pk-yrityksille ja startupeille. Ennen lopullisen opetussuunnitelman julkaisemista hankkeessa tehdään intensiivinen pilotti-, testaus-, jalostus- ja arviointivaihe. Hanke sai rahoituksen Erasmus+ Knowledge Alliances -ohjelmasta. Kansainvälisessä viiden eri maan yhteisessä hankkeessa on mukana Haaga-Helian lisäksi kolme muuta korkeakoulua, yksi tutkimuslaitos ja kaksi yritystä.