Yhteiskunnallinen vastuu kapea

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Ammattikorkea koulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus heijastuu vahvasti niiden alueellisen työelämän kehittämisvaatimuksiin. Vuonna 2018 käynnistimme yhdessä PriceWaterhouseCoopers Oy:n kanssa Haaga-Helian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallin kuvaamisen. Siinä nousivat esille osittain samat asiat kuin kymmenen vuotta sitten: yhteiskunnallisen vaikuttavuutemme ytimessä ovat tiivis ja aktiivinen työelämä- ja partneriyhteistyö, valmistuneidemme hyvä työllistyminen ja kykymme nopeisiin muutoksiin yksityisenä korkeakouluna.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuutemme taustalla on osin valmistautuminen ammattikorkeakoulujen seuraavaan auditointikierrokseen, jonka yhtenä uutena arviointialueena on vaikuttava ja uudistuva korkeakoulu sisältäen korkeakoulun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden.

Vuonna 2019 jatkamme vaikuttavuustyötä laatimalla yhteisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittariston. Olemme valinneet seuraaville viidelle vuodelle teemat, joissa arvioimme tarkemmin yhteiskunnallista rooliamme eri teemojen valossa.

Käytännön tasolla teimme monipuolista vaikuttavuustyötä koko toimintavuoden ajan. Vuonna 2018 liityimme muun muassa Helsingin kaupungin Ilmastokumppaneihin ja teimme ilmastositoumuksen, jossa lupaudumme vähentämään kampustemme sähkönkulutusta sekä lisäämään opiskelijoidemme ja henkilöstömme ympäristötietoisuutta tulevien vuosien aikana. Vuonna 2018 sähkönkulutuksemme laski kahdeksalla prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Laadimme myös vastuullisuuden PRME-raportin (Principles for Responsible Managament Education), joka raportoidaan YK:lle kahden vuoden välein.

 

Vuoskari vaikuttavuus HHssaVuoskari taloudelliset

Vuoskari TKI HHssaVuoskari ymparistovaikutukset