Laatu ja muut toiminnanohjauspalvelut vuoskarikoko2

Laatu ja muut toiminnanohjauspalvelut

Organisaatioyksikköjen yhteinen laaturyhmä arvioi palautejärjestelmäkokonaisuuden, laatuportaalin ja laatupolitiikan viestinnän, minkä pohjalta aloitimme näiden päivittämisen. Porvoon kampuksella aloitti pilottina oma laaturyhmänsä.

Jatkoimme laatutyöviestintää sekä osallistuimme useisiin Haaga-Helian strategiaa tukeviin sisäisiin toiminnan kehittämishankkeisiin sekä uusien toimintatapojen ja niitä tukevien prosessien mallintamiseen. Tuotimme yhteistyössä eri yksiköiden kanssa mm. koulutusviennin laatumanuaalin, palvelujen kehittämisen PALKE-kyselyn uuden mallin ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallin. Aloitimme myös valmistautumisen kansainväliseen kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen laadun EPAS-akkreditointiin.

Uudistimme toiminnanohjausta ja otimme käyttöön Peppi-järjestelmäpalvelut sekä niihin liittyen uusia seurantanäkymiä ja analytiikkavälineitä, jotka tukevat raportointia. Tietosuojavastaavamme huolehti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämistä

Lue lisää Haaga-Helian laatutyöstä

 

Haaga-Helian tapa toimia ja kehittää