Teemu Kokko kapea

Katse kohti tulevaisuutta

Korkeakoulupoliittisesti vuotta sävyttivät opetus- ja kulttuuriministeriön visiotyö sekä uuden rahoitusmallin valmistelu. Haaga-Helian edustajat olivat aktiivisesti työryhmissä mukana ja vaikuttivat myös alkuvuodesta 2019 hyväksytyn rahoitusmallin muotoon. Toimintavuoden aikana valmisteltiin Tallinnaan haettavan, Viron lakien alaisuudessa toimivan ammattikorkeakoulun toimilupahakemus. Päätös asiassa saadaan keväällä 2019.

Korkeakoulupoliittisesti vuotta sävyttivät opetus- ja kulttuuriministeriön visiotyö sekä uuden rahoitusmallin valmistelu. Haaga-Helian edustajat olivat aktiivisesti työryhmissä mukana ja vaikuttivat myös alkuvuodesta 2019 hyväksytyn rahoitusmallin muotoon. Pääkaupunkiseudun kolmen suuren ammattikorkeakoulun erinomainen yhteistyö (3AMK) jatkui ja sitä tiivistettiin valituilla yhteistyöalueilla koulutuksen viennissä, kansainvälisessä hanketoiminnassa, keskinäisen ristiinopiskelun mahdollistamisessa ja yrittäjyyskoulutuksessa.

Akateemiset tulokset olivat hyvää tasoa. Saavutimme valmistuneiden määrälle asetetut tavoitteet. Taloudellisesti teimme budjetoitua paremman tuloksen. Osaltaan siihen vaikutti se, että kaikki suunnitellut tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet eivät toteutuneet ja kulut olivat ennakoitua pienemmät haagahelialaisen kustannustietoisuuden ansiosta. Jatkoimme tiukkaa rekrytointipolitiikkaa.

Yhteistyömme opiskelijoiden ja opiskelijakunta Helgan kanssa oli erinomaista. Tavoitteemme ovat samansuuntaiset, ja opiskelijakunnalla oli rakentava kehittämisote. Erityisesti kerho- ja opiskelijakunta-aktiivit tukivat Haaga-Helian tavoitteita toimimalla aktiivisesti niin sisäisesti kuin kansallisillakin areenoilla.

Jatkoimme henkilöstön täydennyskoulutusta, ja siihen osallistuttiin kiitettävästi kovan työnteon ohessa. Korkeakoulussa paine jatkuvaan itsensä kehittämiseen on moninkertainen, kun uusia asioita pitää sekä opetella että opettaa. Itsensä jatkuvasta kehittämisestä on tullut uusi normaali.

Kaupallisissa toiminnoissa kehityksemme oli varsin suotuisaa. Teimme uusia avauksia, ja mm. Meksikossa aloitti jo toinen ryhmä International Business -opintonsa. 3AMK:n vientiyhtiö EduExcellence saatiin toimimaan ja sen kautta saatiin myös generoitua ensimmäiset uudet vientikaupat.

Olimme myös aktiivisia varainhankinnassa ja generoimme valtion vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia 365 000 €:n edestä. Suurimmat lahjoitukset tulivat Konstsamfundet-säätiöltä, Lähi-Tapiolalta, OP-ryhmältä sekä Tre Smeder -säätiöltä.

Strategisesti toimintavuosi sujui tavoitteiden mukaisesti. Olimme tutkitusti edelleen Suomen tunnetuin ammattikorkeakoulu, ja vetovoimamme kasvoi toimintavuonna 11 %. Yhteistyö toimintaamme ohjaavan hallituksen kanssa oli avointa ja tulevaisuuteen katsovaa. Omistajiemme tuella pystyimme myös tekemään uusia panostuksia meille tärkeisiin alueisiin ja vietimme muun muassa SalesLabin ja eComLabin avajaisia. Omistajista Helia-säätiö tuki toimintaamme noin 380 000 €:lla; Helsingin seudun kauppakamarin 2017 lahjoittamaa 600 000 € pystyttiin vielä hyödyntämään toimintavuoden aikana.

Toimintavuosi 2018 oli työntäyteinen ja edisti valmistautumista digitalisoituvaan ja robotisoituvaan yhteiskuntaan, jossa työn olemus määritellään aivan uudella tavalla. Esitän kiitokseni henkilöstöllemme, opiskelijoillemme sekä laajalle yhteistyökumppaniverkostollemme, jotka kaikki ovat olleet mukana tekemässä Haaga-Heliasta sitä, mitä se nyt on. Yhteinen missiomme on avata ovia työelämään ja pitää ne auki.

 

Teemu Kokko
rehtori