Henkiloestoe kapea

Henkilöstö

Toiminnallinen pääteemamme vuonna 2018 oli Yhdessä tekeminen. Jatkoimme haagahelialaiselle yhteisölle suunnattua KOHTAAMO-valmennusohjelmaamme. Sen tavoitteena oli vahvistaa sisäistä yhteistyötämme sekä osaamisen ja innostuksen jakamista. Keskeinen osaamisen kehittämispainopisteemme oli digipedagogisen osaamisemme vahvistaminen. Käynnistimme loppuvuodesta henkilöstöllemme DigiPeda-valmennusohjelman.

Vahvistaaksemme digitaalisuutta myös palveluissamme, otimme alkuvuodesta käyttöön uuden HR-järjestelmän Sympan, jonka kehittämistä jatkoimme vuoden aikana. Sympa palvelee yhteisöämme strategisissa ja arjen HR-prosesseissamme.

Henkilöstön määrä vuonna 2018

Strategiamme mukaisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja sen valmiuksien vahvistaminen oli myös keskeinen tavoitteemme. Järjestimme teemavalmennuksia ideoinnista rahoitusinstrumentteihin ja projektien johtamiseen. Vahvistimme TKI-toimintaa myös rekrytoimalla ja hajauttamalla TKI-osaamista uusiin rooleihin tutkintokoulutusyksiköissämme. Lisäksi tiivistimme TKI- ja HR-toimintojen yhteistyötä TKI-osaamisen jakamisen ja kehittämisen tueksi.

Mittaamme strategiamme toteutumisen edellytyksiä säännöllisesti henkilöstötutkimuksella. Syksyllä toteuttamamme tutkimuksen tuloksista tunnistimme yhteiset vaalittavat vahvuutemme, joihin panostamme myös jatkossa: Haaga-Helian valoisana nähty tulevaisuus, ammatillisen kehittymisen tukeminen sekä oman työn hallinta. Kehittämiskohteeksi nousi osallistaminen ja dialogisuus muutosprosesseissa. Haaga-Helian valoisan tulevaisuuden vaaliminen – yhdessä on tärkeä toiminnallinen pääteemamme vuonna 2019. Strategian toteutuksessa etenemme kohti jatkuvan oppimisen alustaa ja keskeinen kehityshankkeemme on koulutuksen uudistaminen. Jatkamme TKI-toimintamme uudistamista strategisen ydinosaamisaluerakenteen mukaisesti. Panostamme yhteisissä kehityshankkeissamme erityisesti dialogisuuteen ja monimuotoiseen yhteiskehittelyyn.

Koulutuksen ja TKI-toiminnan suunnittelun sekä työn kohdentamisen osalta jatkamme toimintamallimme kehittämistä ja uusien järjestelmien toiminnallisuuksien hyödyntämistä (Peppi ja Reportronic sekä Sympa HR-prosessien tukena). Uudet rakenteet ja toimintamallit edellyttävät meiltä uudistumista, jota tuemme osaamisen kehittämissuunnitelman ja valmennuskalenterin sekä työkykyjohtamisen toimenpitein – erityisesti työssä oppimista painottaen.

 

PÄÄTOIMISEN HENKILÖSTÖN TUTKINTORAKENNE  
TOHTORIN TUTKINTO 68
LISENSIAATIN TUTKINTO 26
YLEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO 340
YLEMPI AMK 27
ALEMPI KORKEAKOULUTUTKINTO (YLIOPISTO) 12
AMK-TUTKINTO 52
MUUT TUTKINNOT 79

 

Mistä haagahelialaisuus on tehty