Haaga Helia kapea

Haaga-Helia – osaamista ja innovatiivisuutta

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, johdon assistenttityö, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus.

Toimintamme lähtökohtana ovat yrityselämän tarpeet, joihin vastaamme työelämälähtöisellä ja korkea­koulutasoisella koulutuksellamme. Haaga-Heliassa voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja Master-tutkintoja, MBA-ohjelmia, osallistua opettajankoulutukseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tarjoamme myös henkilöstökoulutusta yrityksille ja muille organisaatioille.

Kansainvälisenä korkeakouluna Haaga-Helialla on lähes 200 yhteistyökorkeakoulua eri puolilla maailmaa. Englanninkielisissä koulutusohjelmissamme on ulkomaisia opiskelijoita liki 100 maasta.

 

Rehtorin katsaus

Strategia

Laatutyö

Hallitus

Kollegio

Johtoryhmä

Henkilöstö

Opiskelijakunta Helga

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus