Avainluvut 2018

AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

  2018 2017 2016
Vetovoima (ensisijaiset hakijat/aloituspaikka) 3,4 3,8 3,6
ensisijaiset hakijat 7 926 7 085 8 005
aloituspaikat 2 344 1 862 2 226
Opiskelijamäärät 9 033 9 096 9 173
Tutkinnot 1 857 1 753 1 799

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

  2018 2017 2016
VETOVOIMA (HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA) 3,3 4,0 4,1
ENSISIJAISET HAKIJAT 1 150 1 404 1 463
ALOITUSPAIKAT 350 353 360
OPISKELIJAMÄÄRÄT 530 510 562
TUTKINNOT 342 402 405

Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

  2018 2017 2016
VETOVOIMA (ENSISIJAISET HAKIJAT/ALOITUSPAIKKA) 3,0 5,6 4,5
ENSISIJAISET HAKIJAT 1 055 980 1 060
ALOITUSPAIKAT 352 175 238
OPISKELIJAMÄÄRÄT 958 869 798
TUTKINNOT 213 190 202

Kansainvälisyys

  2018 2017 2016
Opiskelijavaihdot 976 1 047 1 086
Opiskelijoiden ulkomainen työharjoittelu 142 207 206
Asiantuntijavaihdot 718 637 602

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

  2018 2017 2016
Julkaisut (koti- ja ulkomaiset artikkelit ja kirjat) 427 325 255
Ulkopuolinen rahoitus 60 % 67 % 79 %