Tuloslaskelmat

  KONSERNI
1.1.-31.12.2017
KONSERNI
1.1.-31.12.2016
EMO
1.1.-31.12.2017
EMO
1.1.-31.12.2016
LIIKEVAIHTO 59 555 172,03 56 409 292,48 59 422 964,98 56 280 057,52
Toiminnan muut tuotot 2 243 951,32 1 602 522,82 2 243 951,32 1 602 522,82
         
Materiaalit ja palvelut -970 600,29 -866 076,30 -970 600,29 -866 076,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat        
  Ostot tilikauden aikana -561 138,74 -442 390,74 -561 138,74 -442 390,74
Ulkopuoliset palvelut -409 461,55 -423 685,56 -409 461,55 -423 685,56
         
Henkilöstökulut -39 894 835,34 -40 221 815,96 -39 883 429,99 -40 211 801,05
Palkat ja palkkiot -33 116 567,84 -32 607 125,55 -33 106 937,84 -32 598 673,05
Henkilösivukulut        
  Eläkekulut -5 225 924,73 -5 722 097,19 -5 224 266,49 -5 720 747,68
  Muut henkilösivukulut -1 552 342,77 -1 892 593,22 -1 552 225,66 -1 892 380,32
         
Suunnitelman mukaiset poistot -2 249 755,07 -1 845 862,06 -1 988 209,00 -1 636 683,27
Toiminnan muut kulut yhteensä -17 949 402,62 -17 615 210,86 -17 874 468,49 -17 279 374,70
         
LIIKEVOITTO / TAPPIO 734 530,03 -2 537 149,88 950 208,53 -2 111 354,98
         
Rahoitustuotot ja -kulut        
Osuus osakkuusyritysten tappiosta -58 076,74 0,00 0,00 0,00
Muut korko- ja rahoitustuotot 469 117,89 491 061,54 264 022,51 245 967,35
Korkokulut ja muut rahoituskulut -127 600,18 184 873,47 -127 600,18 4 986,35
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 283 440,97 675 935,01 136 422,33 250 953,70
         
         
VOITTO / TAPPIO ENNEN TILINP. SIIRTOJA JA VEROJA  1 017 971,00 -1 861 214,87 1 086 630,86 -1 860 401,28
TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1 017 971,00 -1 861 214,87 1 086 630,86 -1 860 401,28