Talous

Tuloslaskelma

Emoyhtiön talous

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tuotot vuonna 2017 olivat 61,7 (vuonna 2016: 57,9 ja vuonna 2015: 58,9) miljoonaa euroa, josta perusrahoitus oli 52,7 (50,6; 51,8) miljoonaa euroa eli 85 prosenttia kokonaistuotoista.

Kulut olivat yhteensä 60,7 (60,0; 60,6) miljoonaa euroa. Välittömät henkilökulut olivat 39,9 (40,2; 40,5) miljoonaa euroa eli 66 prosenttia kokonaiskuluista. Haaga-Helian toimipisteet ovat Porvoota lukuun ottamatta vuokratiloissa. Tilavuokrat ja vastikkeet olivat 8,7 (8,9; 9,2) miljoonaa euroa eli 14 prosenttia kokonaiskuluista.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 0,1 (0,3; 1,3) miljoonaa euroa. Rahoitusarvopapereiden markkina-arvo oli 4,2 miljoonaa euroa kirjanpitoarvoa korkeampi. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti sitä ei ole kirjattu tuottoihin eikä tulokseen. Yhtiön hallitus on hyväksynyt sijoituspolitiikan, jonka mukaan osakkeiden ym. korkean riskitason sijoitusten paino voi olla maksimissaan 30 prosenttia sijoitusten arvosta.

Tilikauden tulos oli 1,1 (-1,9; -0,3) miljoonaa euroa, joka on selvästi budjetoitua (-1,8 miljoonaa euroa) parempi.

Taseen loppusumma oli 46,3 (43,0; 43,3) miljoonaa euroa. Saaduissa ennakoissa on 1,1 (0,8; 1,3) miljoonaa euroa erilaisiin projekteihin kohdistettua rahaa, jonka käyttöaika jatkuu vielä vuoden 2017 jälkeen. Siirtoveloissa on mm. laskennallinen lomapalkkavelka 2,2 (1,5; 1,9) miljoonaa euroa.

Yhtiön liikevoittoprosentti oli 1,5 (-3,6; -2,7), oman pääoman tuotto 3,0 (-5,1; -0,8) prosenttia, sijoitetun pääoman tuottoprosentti 3,3 (-5,1; -0,7), omavaraisuusaste 89,8 (90,4; 90,9) prosenttia ja quick ratio 9,0 (8,8; 9,2).

Konsernin talous

Konserni muodostuu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:stä, Kiinteistö Oy Porvoon Campuksesta, Haaga-Helia Global Education Serices Oy:stä sekä Haaga-Helia Balti OŰ:stä. Osakkuusyhtiö EduExcellence Oy on perustettu vuonna 2017. Konsernin tuotot olivat 61,8 (58,0; 59,0) miljoonaa euroa. Kulut olivat 61,1 (60,5; 60,9) miljoonaa euroa.

Välittömät henkilökulut olivat 39,9 (40,2; 40,5) miljoonaa euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 0,3 (0,7;1,2) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 1,0 (-1,9; -0,6) miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma on 56,3 (53,4; 55,1) miljoonaa euroa.