HH VSK WEB PALVELUT ALASIVU

Opiskelija­palvelut

Opiskelijapalveluihin kuuluvat hakijapalvelut, viiden opintotoimiston tarjoamat opintopalvelut sekä opiskeluhyvinvointiin liittyvät palvelut.

Palvelimme jokaisella kampuksella opiskelijoita heidän opintojensa eri vaiheissa hakuprosessista valmistumiseen asti. Kehitimme palveluitamme keräämällä aktiivisesti palautetta. Hyödynsimme sähköistä asiointia ja kehitimme edelleen Pasilan ja Haagan kampusten palvelukeskuksia. Hakijapalvelumme hoitivat kolmen koulutusalan valtakunnallista opiskelijahakujen vastuukorkeakoulutehtävää.

Osallistuimme aktiivisesti valtakunnalliseen opiskelijavalintojen kehittämishankkeeseen. Tuimme opiskeluhyvinvoinnin palveluiden kautta opiskelijoiden opintojen sujuvaa etenemisestä ja tehokasta valmistumista. Tavoitteemme on tämän kautta edelleen parantaa akateemisia tuloksia. Opintotukilautakunta kokoontui yhdeksän kertaa ja antoi lausuntoja opintotukeen liittyvissä asioissa.