HH VSK WEB KAUPALLISET PALVELUT ALASIVU

Kaupalliset palvelut

Kaupalliset palvelut -yksikön perustehtävä on kannattavan ja kasvavan maksullisen palvelutoiminnan koordinointi sekä kansainvälisen kasvun varmistava koulutusvienti. Koordinoimme yrityspartneruuksia ja vahvistamme Haaga-Helian asiakkuuksia sekä toteutamme Service Excellence -kärkiohjelmia. Lisäksi vastuullamme on edistää alumni- ja yritysyhteistyötä sekä opiskelijoiden työllistymistä.

Kannattavaa kaupallista toimintaa

Haaga-Helian kaupallisten toimintojen vuoden 2017 liikevaihto ylsi 3,6 miljoonaan euroon. Suurin osa liikevaihdosta kertyi yrityksille ja yhteisöille räätälöidyistä koulutuksista ja kehittämisohjelmista sekä kotimaassa että ulkomailla. Maksullisen avoimen koulutuksen vetonauloja olivat muun muassa palvelumuotoiluun, digiosaamiseen ja HRD-osaamiseen liittyvät koulutukset. Tila- ja tapahtumapalveluissa kysyntä jatkui voimakkaana aiempien vuosien tapaan. Toimintavuoden aikana aloitimme kaupallisten toimintojen järjestelmäpäivityksiä ja jatkoimme palvelujen digitalisointia. Olimme mukana useassa tapahtumassa, kuten Matkamessuilla, Yritystä Stadiin - tapahtumassa, Esimies- ja henkilöstömessuilla sekä Nordic Business Forumissa.

100 partneria työelämäyhteistyössä

Haaga-Helian partneritoiminta jatkoi vahvaa kasvuaan, ja joulukuussa ylitimme 100 partnerin rajapyykin. Tulevaisuudessa pyrimme partneriyritysten määrän kasvattamisen sijaan syventämään yhteistyötä nykyisten partnerien kanssa. Toteutimme tyytyväisyyskyselyn partneriyrityksille ja hyödynnämme tuloksia kehittäessämme partneritoimintaa entistä enemmän yritysten tarpeita vastaavaksi. Partneriyritysten johto osallistui aktiivisesti kahteen Haaga-Helia 10 vuotta -teematapahtumaan: juhlaillalliselle Haagassa ja Nordic Business Forum -huippupuhuja Patrick Lencionen yksityistilaisuuteen Pasilassa.

Ura- ja rekrytointipalvelut ja alumnitoiminta opiskelijoiden tukena

Ura-, rekrytointi- ja alumnipalveluissa aloitimme laajemman yritysyhteistyömallin, jossa oli mukana muun muassa partneriyrityksissä työskenteleviä Haaga-Helian alumneja. Osallistimme opiskelijat kehittämään itselleen uuden mentoriohjelman. Alumnirekisterissä oli 29 275 alumnia. Järjestimme neljännen kerran Haaga-Helian omissa tiloissa Duuniin.net-messut, joilla oli 82 yritystä rekrytoimassa opiskelijoita. LAURA™-rekrytointijärjestelmään jätettiin 4 313 työpaikka-, harjoittelupaikka- ja opinnäytetyöilmoitusta. Jatkoimme ura- ja rekrytointipalvelujen digitalisointia: LAURA™-järjestelmässä avattiin opiskelijoille mahdollisuus tallentaa ansioluettelonsa CV-pankkiin ja jalkautimme Lyyti-tapahtumahallintajärjestelmän Haaga-Helian käyttöön. Pasilan kampuksen Urapisteessä kävi yli 400 opiskelijaa ja alumnia ura- ja työnhakuohjauksessa.

 

eMBA kasvoi ja siirtyy tilauspohjaiseksi

Haaga-Helian eMBA in Service Excellence -ohjelman liikevaihto kasvoi lähes kymmenen prosenttia, ja saatu palaute pysyi erittäin myönteisenä. Haaga-Helian opettajien vetämät moduulit ovat saaneet kiitosta erityisesti käytännönläheisistä työkaluista sekä mahdollisuuksista verkostoitua ja jakaa kokemuksia eri aloilta tulevien päättäjien kanssa. Loppuvuodesta järjestimme eMBA-alumnitapaamisen Pasilassa. Syksystä 2018 lähtien eMBA:n konsepti muuttuu ja ohjelmaa tarjotaan ainoastaan tilauspohjaisena Suomessa ja ulkomailla.

Koulutuksen vienti

Jatkoimme Haaga-Helian koulutusvientiä valituilla markkinoilla. Etelä-Afrikassa, Kiinassa ja Maltalla toteutimme aiemmin alkaneita opettajakoulutuksia sekä liikunnan, tietotekniikan ja hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutuksia. Lisäksi konsultoimme Kolumbian ja Maltan opetusviranomaisia ammatillisen korkeakoulutuksen uudistamisessa. Alkuvuodesta 2017 osallistuimme Finnish Consulting Groupin vetämään ja Tekesin rahoittamaan projektiin, jonka tarkoitus oli selvittää liiketoimintamallia Finnish University Hubin perustamiseksi Vietnamiin. Projektin ensimmäinen osa valmistui kesäkuussa, ja rahoituspäätös toisen osan aloittamiseksi saatiin Tekesiltä joulukuussa 2017.

Haaga-Helia oli yhdessä Laurean ja Metropolian ammattikorkeakoulujen kanssa perustamassa ja käynnistämässä EduExcellence Oy:tä, joka myy ja koordinoi kolmen ammattikorkeakoulun koulutusvientituotteita ja toimintaa. Vuonna 2017 varmistettiin yrityksen sopimuksellinen ja hallinnollinen asema, rekrytoitiin avainhenkilöt ja kuvattiin EduExcellence Oy:n toimintamalli ja tuotannollinen suhde kolmeen ammattikorkeakouluun.

Haaga-Helia Hospitality Competence Center in Estoniassa toteutimme lyhytkursseja sekä suomalaisin että virolaisin luennoitsijoin. Perustimme Tallinnaan hospitality-kampuksen, jonka kautta luomme edellytyksiä toimipisteen avaamiselle. Osallistimme kehitystyöhön elinkeinoelämää ja opiskelijoita sekä Suomesta että Virosta ja kansainvälisiä partnerioppilaitoksia Hollannista ja Yhdysvalloista.

Lukuvuosimaksut otettiin käyttöön tammikuussa 2017 Porvoon kampuksella käynnistyneessä Aviation Business -ohjelmassa, ja ensimmäiset tutkinto-opinnoistaan maksavat opiskelijat aloittivat opintonsa Haaga-Heliassa. Loput vieraskieliset ohjelmat aloittivat lukuvuosimaksullisen koulutuksen tarjoamisen AMK-lain mukaisesti elokuusta lähtien. Jatkumona edellisvuoden työlle kehitimme lukuvuosimaksullista opiskelijaprosessia, solmimme uusia opiskelijamarkkinointiin liittyviä ostopalvelu- ja kumppanisopimuksia sekä laadimme lukuvuosimaksullisen toiminnan vuosikellon.

Syksyllä 2017 kartoitimme ulkomailla toteutettavien maksullisten koulutusohjelmien toteuttamistapoja haastattelemalla toteutuksesta vastaavia henkilöitä Pasilan, Porvoon ja Vierumäen kampuksilla. Haastatteluja käytämme myöhemmin laadunhallinnan kehittämistyössä. Olemme osallistuneet koulutusviennin laadunhallintaa käsitteleviin tapahtumiin, kuten Opetushallituksen järjestämään Nordic Qualification Frameworks - seminaariin ja opetus- ja kulttuuriministeriön organisoimaan lukuvuosimaksujen käyttöönoton arviointi- ja seurantatapahtumaan. Näiden lisäksi laadimme koulutusviennin laadunhallinnan kehittämistyöstä artikkelin, joka on julkaistu UAS Journalin koulutusviennin teemanumerossa (4/2017).

Haaga-Helia aloitti varainkeruun

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu aloitti toimintavuonna 2017 varainhankinnan. Tämän vuoden keväällä voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa lahjoitukset yliopistojen lisäksi myös ammattikorkeakouluille. Poliisihallitus myönsi Haaga-Helialle rahankeräysluvan 17.11.2017. Vaikka valtio takaa tulevaisuudessakin ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen, rahoitusrakenteen painopiste siirtyy entistä enemmän ulkopuolisen rahoituksen suuntaan. Varainhankinnan tavoite on tukea ammattikorkeakoulun toimintaa ja tavoitteita.