HH VSK WEB LIIKETALOUS ALASIVU

Liiketalouden koulutus

Liiketaloudessa opiskellaan liiketalouden ja hallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Koulutuksessa voi erikoistua muun muassa markkinoinnin, myynnin, taloushallinnon, rahoituksen, henkilöstöhallinnon, supply chain managementin, yritysviestinnän tai kansainvälisen yritystoiminnan osa-alueisiin.

Menestyksekäs vuosi koulutuksen kehittämisessä 

Koulutuksessa vuosi 2017 oli menestyksekäs. Ylitimme tutkintotavoitteemme: tradenomeja valmistui yhteensä 710 ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritti yhteensä 64 opiskelijaa. Panostimme edelleen vahvasti avoimen ammattikorkeakoulun koulutustarjontaan ja ympärivuotiseen opiskeluun. Kesäopintojajaksoja oli Haaga-Heliassa vuonna 2017 tarjolla yli 90 opintojaksoa, joista liiketalouden opintojaksoja oli 43. Opintopisteitä kertyi liiketalouden kesäopinnoissa yli 6 800. Opiskelijoiden antama palaute kesäopinnoista ylitti jälleen asettamamme laatutason.

Liiketalouden opiskelijamäärät 2017

 

Kaupallisissa koulutuspalveluissa toteutimme myynnin valmennuksia sekä ammattijääkiekkoilijoille ja -urheilijoille suunnattuja opintokokonaisuuksia. Opintovalmennuksia toteutimme muun muassa Helsingin kaupungin talouspalveluille. Rahoitus- ja vakuutusalalle suunnittelimme loppuvuoteen painottuvia koulutus­kokonaisuuksia. Opiskelijoiden luovassa toimistossa Kreassa teimme yhteistyötä 22 asiakasyrityksen kanssa.

Vuotta leimasi edelleen vahvasti koulutuksen kehittäminen. Panostimme vuoden aikana ennen kaikkea opetussuunnitelmien uudistamistyöhön, jossa keskeistä oli osaamis­perusteisiin suunnitelmiin siirtyminen, syvempi yritys­yhteistyö sekä tiimi­opettajuus. Otimme käyttöön syksyllä 2017 finanssi- ja talousasiantuntijan ja myyntityön uuden opetussuunnitelman. Yksikössämme on vuosina 2016–17 uusittu kaiken kaikkiaan neljän koulutusohjelman opetussuunnitelmat. Samalla olemme uudistaneet liiketalouden yksikön rakennetta luomalla uudet osaamiseen perustuvat liiketalouden tiimit. Kehitimme Helia-säätiön tuella oppimisympäristöjä luomalla täysin uuden tilan projektimaiseen, työelämää simuloivaan opetukseen. Tila sai erittäin myönteistä palautetta opiskelijoilta.

Toteutimme useita näyttöpäiviä, joissa kertyi reilut 2 200 opintopistettä opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen kautta. Koulutimme 35 alumnia näytön työelämäarvioijiksi. Näyttöpäivät vakiinnuttivat asemansa opiskelijoiden parissa. Kehitimme edelleen työssä tapahtuvan opiskelun eri muotoja ja aloitimme Work & Study - konseptoinnin, jonka kautta työn opinnollistamisen malleja pyritään juurruttamaan kaikkiin Haaga-Helian yksiköihin.

 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) vuoden 2017 laatuauditoinnissa liiketalouden International Business - koulutusohjelma oli valitsemamme auditointikohde. Ohjelma sai erinomaiset palautteet auditointiraportissa.  

Valtakunnallisena liiketalouden vastuukorkeakouluna veimme valintakoeperustetyötä eteenpäin aktiivisesti yhdessä muiden liiketaloutta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa.

Uusia nostoja TKI:ssa ja työelämäyhteistyön hankkeissa

Saimme vahvistuksen ison Erasmus+-hankkeen Internet of Things and Rapid Prototyping rahoituksesta vuoden 2017 lopussa. Liiketalouden vetämä kaksivuotinen hanke toteutetaan yhteistyössä kansainvälisten partnereiden kanssa, ja se alkaa tammikuussa 2018. Jatkoimme Suomen Akatemian strategisen neuvoston vuonna 2016 alkanutta nelivuotista Taidot työhön -hanketta, jossa tunnistetaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Hanke on laaja konsortio, jossa Haaga-Helia on partneri. 

Isot Tekes-rahoitteiset Leading Passion- ja DIVA-hankkeet päättyivät vuoden 2017 lopussa. Kauppakamarin myöntämällä tuella kehitimme syksyllä toiselta asteelta kolmannelle siirtymisen edellytyksiä. Hanke on osa suurempaa kokonaisuutta, jossa yrittäjyyteen kannustaminen on merkittävä tekijä. Yksiköllämme on lisäksi käynnissä pienempiä TKI-hankkeita.

Laajaa kansainvälistä yhteistyötä 

Ryhdyimme syksyllä 2017 tarjoamaan Bachelor-tasoista International Business -koulutusohjelmaamme Meksikossa. Elokuussa Querétarossa aloitti parinkymmenen meksikolaisen opiskelijan ryhmä. Toteutamme ohjelmaa yhteistyössä Mondragon Universityn kanssa. Kyseessä on merkittävä avaus. Tietojemme mukaan tämä on ensimmäinen suomalaisen tutkinto-ohjelman vienti EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Aloitimme myös liiketalouden koulutusohjelmien kaksoistutkintomahdollisuuksien selvitykset HS Frankfurtin, Augsburg UASin ja indonesialaisen Diponegoro Universityn kanssa. Kyseessä on samalla ohjelmien benchmarking. Olemme aktiivisesti mukana kansainvälisen kaksoistutkintokonsortio CIDD:n toiminnassa. 

Pietarin valtionyliopiston kanssa teemme tutkimusyhteistyötä liittyen suomalaisten ja venäläisten yritysten markkinointikyvykkyyden vertailuun. Lisäksi teemme yhteistyötä suomalaisten verkkokauppayritysten kansainvälistymisessä Venäjän markkinoilla. Kehitimme yhteistyössä HDBW Münchenin kanssa uuden urheilu- ja hyvinvointi­liike­toimintaan liittyvän opintojakson, joka toteutetaan Saksassa tammikuussa 2018.

Aloitimme loppuvuodesta 2017 valmistautumisen kansainväliseen EPAS-akkreditointiin. Akkreditointia haetaan International Business -ohjelmalla. Opiskelijoidemme lähtö kansainväliseen vaihtoon on pysynyt vahvalla tasolla.

Haaga-Helia vie liiketalouden koulutusta Meksikoon

Haaga-Helia aloitti yhtenä ensimmäisistä suomalaisista ammattikorkeakouluista koko tutkinnon laajuisen liiketalouden opetuksen Meksikossa elokuussa 2017. Nelivuotinen koulutus järjestetään Querétarossa yhteistyössä Mondragónin yliopiston kanssa. Ensimmäisellä valintakierroksella ohjelmaan otettiin 15 opiskelijaa. Haaga-Helian opettajat ovat kouluttaneet meksikolaisia kollegojaan varmistaakseen opetuksen korkean laadun, ja lisäksi jokaisen lukukauden alussa Suomesta matkustaa ryhmä opettajia Meksikoon avustamaan paikallisia opettajia.